Belgische millennials zijn ervan overtuigd dat ze het slechter zullen hebben dan de generatie van hun ouders, maar spreken van dalende stressniveaus en een hernieuwd geloof in de toekomst van onze planeet sinds de start van de COVID-19-pandemie.

Het optimisme onder Belgische millennials is gedaald met meer dan 40% sinds de start van de coronacrisis, zo blijkt uit Deloittes negende jaarlijkse Millennial Survey. Paradoxaal genoeg zeggen millennials dat ze zich vandaag minder zorgen maken dan vóór de aanvang van de pandemie. De coronacrisis vormt duidelijk een keerpunt voor millennials en heeft een grote impact op hun kijk op de wereld: prioriteiten verschuiven van financiële zaken naar (mentale) gezondheid, er ontstaat een hernieuwd geloof in de toekomst van ons milieu en millennials willen lokale bedrijven actiever gaan ondersteunen.

De wereldwijde COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende economische crisis hebben een zware impact op het optimisme van millennials (Generation Y). Sinds de aanvang van de pandemie is het optimisme bij Belgische millennials gedaald met 44%. Dit is één van de belangrijkste bevindingen uit Deloittes negende Millennial Survey, een peiling bij meer dan 18.000 millennial- en Gen Z-respondenten wereldwijd. Het onderzoek omvatte een bijkomende snapshot-enquête in België om de impact van de coronacrisis op de houding van millennials te meten.

Over het algemeen zijn millennials er niet van overtuigd dat ze gelukkiger zullen worden dan de generatie van hun ouders. Millennials geven in de enquête blijk van een afbrokkelend optimisme over hun toekomst, maar geven tegelijkertijd ook aan dat ze zich minder gestrest voelen dan vóór de coronacrisis. Het aandeel van de millennials die zeggen dat ze zich geregeld ongerust of gestrest voelen, is in België gedaald met vier procentpunten sinds de start van de COVID-19-pandemie.

Bronnen van stress verschuiven ook snel. Voor de pandemie maakten millennials zich vooral zorgen over hun financiële toekomst op lange termijn, maar nu zijn ze meer bezorgd over het welzijn van hun familie en hun eigen (mentale) gezondheid.

Het milieu was de grootste zorg voor millennials zowel vóór als tijdens de pandemie. Sinds de start van de pandemie zijn gezondheidszorg en de opkomst van extremistische politieke standpunten naar voor getreden als tweede en derde grootste zorgen voor millennials. Vóór COVID-19 noemden millennials het milieu, terrorisme en inkomensgelijkheid als grootste bezorgdheden (in die volgorde).

Hernieuwd geloof in de toekomst van de planeet

Opmerkelijk is dat millennials blijk geven van een toenemend vertrouwen in de toekomst van onze planeet. Vóór de pandemie zei meer dan één op twee Belgische millennials ervan overtuigd te zijn dat het te laat was om de schade aan het milieu te herstellen. Sinds de start van de coronacrisis is het aantal Belgische millennials die vinden dat we een ‘point of no return’ hebben bereikt, gedaald met 20%.

Millennials maken zich zorgen over het milieu en verwachten hetzelfde van hun werkgevers: meer dan 70% zegt dat bedrijven en overheden meer inspanningen zouden moeten leveren om het milieu te beschermen.

“Mensen zien millennials vaak als een ‘verloren generatie’, gedoemd om een stuk van de welvaart van de generatie van hun ouders in te leveren door economische crises en vandaag ook een pandemie. De werkelijkheid is genuanceerder”, vertelt Nathalie Vandaele, Human Capital Leader bij Deloitte Belgium. “Het klopt dat millennials minder optimistisch zijn over hun toekomst in het algemeen, maar tegelijk brengt onze enquête aan het licht dat Gen Y minder gestrest is dan vóór de pandemie. De pandemie zal een belangrijke impact hebben op de identiteit van deze generatie, ten goede of ten kwade. Hoewel millennials geloven dat ze het niet beter zullen hebben dan hun ouders, verschuiven hun prioriteiten van financiële zaken naar (geestelijke) gezondheid en welzijn, met minder angst en ongerustheid als resultaat.”

KMO’s hebben meer recht op financiële steun dan grote organisaties

De pandemie heeft ook een impact op de houding van millennials tegenover bedrijven. Het percentage van Belgische millennials die vinden dat bedrijven een positieve impact hebben op de bredere maatschappij waarin ze actief zijn, daalde van 35% pre-COVID naar 24% tijdens COVID. Bovendien daalde het percentage van millennials die stellen dat de economische en sociaal/politieke situatie in België zal verbeteren van 14% naar 5%.

Meer millennials (80%) zeggen dat kleine en middelgrote bedrijven financiële hulp vanwege de overheid verdienen, vergeleken met het aantal millennials (36%) die vinden dat grote ondernemingen financiële ondersteuning verdienen. Millennials (70%) zeggen ook dat ze extra inspanningen zullen doen om te kopen bij kleinere, lokale bedrijven om deze te ondersteunen.

Over het algemeen zijn Belgische millennials tevreden over de maatregelen/beslissingen die werden genomen door hun werkgever om het bedrijf draaiend te houden tijdens de coronacrisis (bv. IT-platformen, reactie op crisis, communicatie, enz.). Minder dan de helft van de millennials is echter tevreden over de acties die hun werkgever ondernam om hun persoonlijk en geestelijk welzijn te ondersteunen.

Belgische millennials minder optimistisch en minder gestrest dan hun leeftijdsgenoten wereldwijd

Vergeleken met hun leeftijdsgenoten elders in de wereld hebben Belgische millennials minder vertrouwen in de positieve evolutie van hun financiële situatie in de komende 12 maanden. 28% verwacht dat hun financiële situatie zal verbeteren, vergeleken met 42% wereldwijd. Dit ondanks het feit dat Belgen meer werkzekerheid hebben dan hun leeftijdsgenoten wereldwijd, waarbij 67% van de millennials meldt dat hun tewerkstellingsstatus noch hun inkomen werd aangetast.

Andere opmerkelijke verschillen tussen Belgische millennials en hun leeftijdsgenoten elders in de wereld zijn bijvoorbeeld een veel lager niveau van optimisme bij de Belgische Gen Y-respondenten vergeleken met het wereldwijde gemiddelde. Bij de Belgische millennials heerst ook minder stress en angst. Slechts 36% van de Belgische millennials zegt dat ze vaak gestrest zijn, vergeleken met 44% wereldwijd.

Bron: Deloitte