“Dat is waar bedrijven écht naar op zoek zijn”, zegt Jan De Meuter, oprichter en zaakvoerder van Modero Gerechtsdeurwaarders en binnen het beroep algemeen erkend als wegbereider van een vooruitstrevend ambt door zijn inzet van technologische innovatie voor een sterkere sociale impact.”

“Achterstallige betalingen zijn de schrik van elke onderneming. Bijna 3% van de Belgische facturen wordt vandaag afgeschreven goed voor 8,8 miljard euro, terwijl het vaak gewoon ontbreekt aan een systematische en gestructureerde opvolging van openstaande facturen. Talloze incassokantoren en aanverwanten beloven de hemel, maar uiteindelijk zit er altijd wel ergens een kink in de kabel. Modero maakt zich sterk voor een échte oplossing zonder verrassingen en met garanties.”

Modero is marktleider in de b2c-markt met meer dan 1 miljoen actieve dossiers. Waaraan is dit succes te danken?

Jan De Meuter: “Resultaat ontstaat niet vanzelf. Ik heb voortdurend ingezet op vernieuwing, zowel binnen als buiten mijn kantoor, met een duidelijke visie voor ogen. Geen technologische snufjes als gimmick, maar technologie als middel voor een steeds betere dienstverlening: een procesmatige werkwijze met oog voor de reputatie van de schuldeiser, onze opdrachtgever, en de sociale situatie van de schuldenaar, onze klant. Deze dubbele aandacht bepaalt ons dna. Alles staat of valt met de juiste communicatie op het juiste moment. Daarvoor moeten de randvoorwaarden goed zitten: een hoop expertise van onze medewerkers gecombineerd met slimme IT. Dat laatste hebben we met vallen en opstaan geperfectioneerd. Onze aanpak is succesvol gebleken door de ontwikkeling van ons eigen softwareplatform, ons nationale netwerk en onze centrale-decentrale werkwijze waarbij de lokale betrokkenheid van de gerechtsdeurwaarder wordt gecombineerd met de centralisatie van data en kennis. Vandaag levert deze aanpak vruchten af, niet alleen voor Modero, maar voor het gehele ambt. Ons werkmodel en technisch concept vormde de basis voor de realisatie van grote projecten zoals de automatische en objectieve verdeling van intussen bijna 650.000 Vlaamse belastingdossiers over alle gerechtsdeurwaarders of de realisatie van het Centraal Bestand van Beslagberichten, een centrale databank die alle juridische actoren kunnen consulteren om iemands vermogenstoestand in te schatten, goed voor meer dan 9 miljoen transacties per jaar. Daarnaast hebben we veel ervaring opgebouwd met het bieden van invorderingsoplossingen op maat. Zo werden we geconfronteerd met een grote nood aan een geïntegreerde oplossing voor de b2b-markt, als alternatief voor de knokploeg of het incassobureau. Met Modero Solid kunnen we een duurzame oplossing bieden voor die nood. Onze oplossing steunt op drie pijlers. Ten eerste het wetgevend kader, zijnde de nieuwe invorderingsprocedure waaraan we hebben mogen meewerken. De andere twee pijlers zijn onze SOLID-score en ons financieel model.”

Sinds juli 2016 voorziet de Belgische wet een nieuwe administratieve procedure, uniek in Europa, om onbetaalde en onbetwiste facturen van ondernemingen in een b2b-relatie veel sneller en goedkoper te innen. In plaats van de oude, zeer omslachtige en tijdrovende rechtbankprocedure is een nieuwe, volledig digitaal ondersteunde procedure ingevoerd.

Jan De Meuter: “Ik ben als voorzitter van het Expertisecentrum voor Gerechtsdeurwaarders Sam-Tes was nauw betrokken bij de totstandkoming van deze wetgeving. Meer nog: het concept en de technische flow werd door onze IT-partner uitgedacht en ontwikkeld. In deze procedure komt alles samen wat we de laatste tien jaar hebben ontwikkeld op IT-vlak: de werkwijze is volledig gesynchroniseerd, dus iedere handeling die de gerechtsdeurwaarder op kantoor verricht, wordt ook centraal gelogd en bijgehouden. Ook de elektronische ondertekening van stukken draagt bij tot de performantie van deze werkwijze. Dit is echt een parel waarvoor terecht veel interesse bestaat bij andere Europese landen. Bovendien is het nog wachten op een uitvoeringsbesluit waardoor deze procedure ook voor vorderingen van Europa naar België een oplossing zal bieden.”

Vind je het vervelend dat met de uitrol van de nieuwe procedure een stuk van de Modero-technologie en het geïnvesteerde werk voor alle gerechtsdeurwaarders beschikbaar en valoriseerbaar wordt gemaakt?

Jan De Meuter: “Neen, ik beschouw dat net als een verwezenlijking en een uitdaging. Ik heb altijd geprobeerd om voorbij de grenzen van het eigen kantoor te redeneren. Door op een hoger niveau te kunnen werken aan een performanter beroep, haal ik grotere voldoening uit mijn werk. Dat mijn collega’s daar munt uit slaan is een logisch gevolg. Maar dat houdt me ook scherp. Ik vind het een uitdaging om de anderen voor te blijven door op vernieuwing te blijven inzetten. Het is nog altijd beter om gekopieerd te worden dan te moeten kopiëren.” “In deze procedure komt alles samen wat we de laatste tien jaar hebben ontwikkeld op IT-vlak: de werkwijze is volledig gesynchroniseerd, dus iedere handeling die de gerechtsdeurwaarder op kantoor verricht, wordt ook centraal gelogd en bijgehouden. Ook de elektronische ondertekening van stukken draagt bij tot de performantie van deze werkwijze. Dit is echt een parel waarvoor terecht veel interesse bestaat bij andere Europese landen.”

De nieuwe procedure laat toe om zonder tussenkomst van een rechtbank onbetwiste en opeisbare geldschulden in te vorderen. Hoe verloopt het proces precies?

Jan De Meuter: “Wanneer de gerechtsdeurwaarder aan de tegenpartij een aanmaning tot betaling betekent, krijgt deze een maand de tijd om de vordering te voldoen, af te betalen dan wel te betwisten. Gebeurt geen van deze, dan maakt de gerechtsdeurwaarder na een maand en acht dagen een proces-verbaal van niet-betwisting op dat digitaal wordt voorgelegd aan een magistraat die de formele controle uitvoert en elektronisch ondertekent. Is die stap genomen, dan krijgt de gerechtsdeurwaarder een ‘pushbericht’ terug met een titel die hij vervolgens ten uitvoer kan leggen. Snel resultaat dus, en daarbovenop garandeert Modero een kwaliteitsvolle aanpak en het allerbelangrijkste: de garantie van geen onvoorziene kosten. Dit kunnen we hard maken door onze SOLID-score, het tweede fundament van Modero Solid, die een zorgvuldige inschatting van de financiële draagkracht van de schuldenaar maakt. Door onze jarenlange inzet op het belang van deze solvabiliteitsscreening, ook in de b2c-markt, kunnen we hier echt op vertrouwen. De SOLID-score fungeert zo als slagboom en richtingaanwijzer aan de start en ook tijdens het verloop van de procedure. Hij signaleert meteen oninvorderbare dossiers zodat de opdrachtgever van tevoren een helder inzicht in de afschrijvingskosten van zijn portefeuille heeft. Ook omgekeerd kan de SOLID-score het signaal geven dat een aanvraag tot afbetalen niet hoeft te worden toegestaan, maar een volledige betaling mogelijk moet zijn.”

Het bekomen van een titel kost in de nieuwe administratieve procedure is ook goedkoper: gemiddeld vier keer minder dan in de klassieke rechtsgang. Deze kosten worden in de regel door de schuldenaar betaald. En een lager bedrag is sneller betaald: iedereen gewonnen dus. Kan het nog goedkoper?

Jan De Meuter: “Helemaal gratis bestaat niet. Wie dat beweert is niet geloofwaardig. We zijn als gerechtsdeurwaarder immers gebonden aan wettelijk bepaalde tarieven. Ook al is het risico dat een schuldenaar uiteindelijk niet kan betalen na opstart van de procedure erg klein door onze SOLID-score; we willen de opdrachtgever toch van bij aanvang zekerheid bieden, niet alleen over wat hij betaalt, maar ook wanneer hij betaald zal worden. Daarvoor hebben we een solide financiële partner gevonden waarmee we momenteel de laatste hand leggen aan een financieel model, de derde pijler van onze oplossing, zodat we vooraf 100% helderheid kunnen bieden. Daarom is Modero Solid de ideale partij voor de cash flow van een bedrijf: voorspelbaarheid gecombineerd met kwaliteit.

Meer weten? Bezoek dan de stand van Modero tijdens de 2e Belgische Credit Expo op donderdag 20 oktober in de Brabanthal te Leuven. 

banner_300x250pix_2016

Bron: www.creditexpo.be