CFO blijft voorzichtig over groei. Ondanks relatief gunstige vooruitzichten voor de Nederlandse economie is slechts 22% van de financieel directeuren optimistisch over hun eigen financiële vooruitzichten.

Daarnaast verwacht 44% nadelige gevolgen voor de onderneming ten gevolge van een Britse uittreding uit de Europese Unie. Dit blijkt uit de Nederlandse CFO Survey van Deloitte die ieder kwartaal wordt gehouden.

Ondanks de verwachting dat de Nederlandse economie dit jaar en volgend jaar volgens CPB met respectievelijk 1,8% en 2,0% zal groeien, zijn financieel directeuren van Nederlandse ondernemingen terughoudend. Zo is 69% onzeker over de algemene economische situatie en is 22% optimistisch over de vooruitzichten van de eigen onderneming. Desalniettemin verwacht 56% van de CFO’s dat de omzet de komende 12 maanden zal stijgen en verwacht 36% betere operationele marges. In het laatste kwartaal van vorig jaar was dat nog respectievelijk 52% en 34%.

Frank Geelen, partner Deloitte Consulting en CFO program lead: “In de meeste gevallen is de financiering op orde. De nadruk ligt nu op kasstromen en minder op risico. Ook acquisities kennen een lagere prioriteit, ondernemingen zoeken nu vooral strategische samenwerking.”

Impact eventuele Brexit

44% van de ondervraagde CFO’s verwacht dat een uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie nadelige gevolgen heeft voor de onderneming. Geelen: “Nederlandse ondernemingen hebben van oudsher sterke banden met het Verenigd Koninkrijk en hebben hier voor ongeveer 180 miljard euro aan investeringen uitstaan. Voor de ondervraagde en veelal internationaal opererende CFO’s is de aard van de handelsrelatie die het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie wil aangaan na een eventuele Brexit, van cruciaal belang.”

Uit de survey blijkt verder dat alleen Ierse CFO’s een grotere impact verwachten. Bijna 60% verwacht hier een negatieve impact op hun business, terwijl dit in bijvoorbeeld Zwitserland voor 17% van de financieel directeuren geldt. Op 23 juni stemmen de Britten of ze in de Europese Unie willen blijven.

Download hier de volledig Nederlandse CFO survey van Deloitte (PDF)

Bron: www.deloitte.com