De regering-De Croo heeft vandaag een belangrijk pakket aan steunmaatregelen aangekondigd die onze economie door de crisis moeten loodsen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verwelkomt de maatregelen die de bedrijven wat extra zuurstof zullen geven tijdens de tweede golf van de corona-epidemie. Maar om faillissementen op langere termijn te vermijden, zijn meer dan ooit ook structurele maatregelen nodig die de solvabiliteit van de ondernemingen verstevigen.

De tweede golf van het coronavirus en de nieuwe beperkende veiligheidsmaatregelen zorgen voor een nieuwe schok in het economische leven en zadelen de bedrijven op met gigantische liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen. De regering besliste daarom om een reeks bestaande steunmaatregelen, zoals onder meer de tijdelijke werkloosheid corona-overmacht (zelfde regeling als bij de eerste lockdown) en de verhoogde investeringsaftrek, te verlengen en bracht een reeks nieuwe maatregelen in stelling, zoals een tussenkomst in de financiering van het vakantiegeld in uitvoering van het akkoord van de Groep van 10 en de uitbreiding van het toepassingsgebied voor de vrijstelling van RSZ-werkgeversbijdrage. Het VBO is tevreden met die maatregelen die de liquiditeit van de bedrijven zullen versterken op korte termijn en hen zo zullen helpen om door de ongeziene crisis te komen.

Uit berekeningen van het VBO en databedrijf Graydon bleek dat dankzij de steunmaatregelen tijdens de eerste golf het aantal bedrijven dat potentieel in gevaar kwamen daalde van 40% naar 25%. Ook deze keer zullen de maatregelen hun effect niet missen. Maar de coronadonderwolken blijven boven onze economie hangen en een doordacht herstelbeleid zal ons moeten behoeden voor erger. De liquiditeitsproblemen zullen dankzij de maatregelen min of meer onder controle raken, maar de solvabiliteitsschok waarbij ondernemingen effectief overkop kunnen gaan, is nog niet vermeden. Het VBO dringt daarom aan op een stevig arsenaal van maatregelen die onze economie ook op middellange termijn kunnen stutten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een nieuwe regeling Cooreman-De Clercq om het spaargeld te mobiliseren, het fiscaal mogelijk maken van wederopbouwreserves (het wetsvoorstel ligt al in het parlement), het aanmoedigen van achtergestelde leningen, een herijking en versterking van de notionele interestaftrek en een verlenging van de taxshelter COVID-19 voor kleine ondernemingen.

“We danken de regering voor het brede sociaaleconomische steunpakket dat werd goedgekeurd. Kortetermijnmaatregelen zoals de verlenging van de tijdelijke werkloosheid zijn zeer welkom, maar meer en meer ondernemingen die vóór de crisis gezond waren, komen na 9 maanden crisis ook in ademnood. Zij hebben nood aan maatregelen die structureel de kapitaalstructuur verstevigen en zo de solvabiliteit van onze bedrijven op middellange en lange termijn kunnen veiligstellen. Het is 5 vóór 12 voor een solvabiliteitsplan”, zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

Bron: VBO