Ludo Theunissen - IvKM

We kunnen intussen al spreken van een traditie. De Credit Expo heeft in een minimum van tijd een vaste plaats verworven in de agenda van de Belgische kredietmanagers, collectors, credit analysts en iedereen die met credit management begaan is.
Het aantal exposanten is dit jaar opnieuw toegenomen in vergelijking met vorig jaar, en we verwachten dan ook een grote toeloop van professionele bezoekers.
Ook het seminarieprogramma biedt weer een uitgebreid gamma van lezingen, productvoorstellingen en praktijkgetuigenissen.

Dit past helemaal in de toegenomen aandacht voor kredietmanagement. De economie stelt het goed, de conjunctuur staat op positief, en de ondernemingen draaien op volle toeren. In sommige sectoren is er intussen zelfs sprake van een tekort aan kandidaten voor bepaalde functies. Dat is met name ook voor financiële functies het geval.

Een toenemende behoefte dus aan financiële professionals. Maar terzelfder tijd worden ook signalen de wereld ingestuurd over bedreigende veranderingen voor sommige jobs.

Er duikt inderdaad een fenomeen op dat we bijna nieuw zouden noemen. Het gaat over digitalisering. Maar in feite is dat helemaal niet zo nieuw. Het is een evolutie die reeds zeer lang geleden begonnen is. Heel wat processen worden meer en meer ondersteund
door ICT. Het nieuwe – en bedreigende ? – is echter dat er nu niet langer sprake is van een menselijke expert wiens werk ondersteund wordt door ICT, maar wel dat de expert vervangen wordt door een computer. Big data, AI, intelligente systeme… We spreken
er reeds lang over, maar nu blijkt een bepaald maturiteitsniveau binnen bereik te komen. En dat betekent dat veel meer dan tot hiertoe het geval was, ook complexe toepassingen door computers kunnen opgevangen worden.

Meer en meer tools zijn beschikbaar en ook voor kredietmanagement is dat het geval.
Ondanks die evolutie blijft credit management een van de vakgebieden waar de expertise en kennis van de verantwoordelijke van zeer groot belang is en nog wel even zal blijven.

De Credit Expo biedt een prachtige gelegenheid om een volledig overzicht te krijgen van alle ondersteuning die voor credit management beschikbaar is op de markt.
En het seminarieprogramma biedt een mooi overzicht van de nieuwste – zowel theoretische als praktijkgebonden – ontwikkelingen.

Dus meer dan ooit geldt dat geen enkele credit professional de unieke kans die de Credit Expo biedt aan zich kan laten voorbijgaan.

We begroeten u graag op 19 oktober in Gent.

Ludo Theunissen – Voorzitter IvKM

Credit Expo België 2017 gratis bezoeken? Schrijf u nu in via de button hieronder.

Credit Expo : gratis aanmelden