Op 20 oktober vond voor de tweede keer de Belgische Credit Expo plaats in de Brabanthal in Leuven.

De organisatie was in handen van Next Level, de motor achter de Nederlandse Credit Expo, samen met het Instituut voor Kredietmanagement, de Belgische ledenvereniging voor credit professionals. De vorige editie – de eerste dus – was al zeer succesvol. Dit jaar werd die lijn verder doorgetrokken.

De exposanten waren duidelijk talrijker dan vorig jaar. Met een opvallende aanwezigheid van exposanten uit Nederland trouwens. Vooral de aanbieders van software voor credit management waren prominent aanwezig. Dat is trouwens een van de domeinen waar de jongste jaren enorm veel veranderd is. Het is een markt die belangrijke evoluties ondergaan heeft en die intussen een zekere maturiteit heeft bereikt. Ook waren er belangrijke vertegenwoordigers uit zowat alle andere domeinen van het credit management. En daarbij gaat het zowel om het preventieve luik met aanbieders van handelsinformatie, scoringsystemen en kredietverzekering als het curatieve met incassobureaus, advocaten en deurwaarders. En daarnaast ook de detacheringsbedrijven en consultants.

Veel belangstelling

Voor zover we konden vaststellen, waren de meeste exposanten na afloop zeer tevreden over de belangstelling. Niet alleen vanwege het aantal bezoekers, maar ook omdat zij tot de juiste doelgroep behoorden: credit managers, collectors, debiteurenbeheerders en alle andere titels waaronder de credit management professionals actief zijn. Met zowat 500 waren ze, de bezoekers. Voor alle duidelijkheid, in dit cijfer zijn de exposanten niet meegeteld. Het gaat dus wel degelijk om de ‘echte’ bezoekers die naar de Credit Expo kwamen om poolshoogte te nemen van de jongste evoluties in credit management.

De drukte bij de stands maakte duidelijk dat de mogelijkheid om op één dag verschillende aanbieders van bepaalde diensten te kunnen aanspreken een belangrijke reden was om naar Leuven af te zakken. Maar daarnaast was er ook het uitgebreide seminarieprogramma.

Als voorzitter van het Instituut voor Kredietmanagement had ik de eer de Expo te mogen openen. Daarbij werd dan vooral ook de keynote spreker Glen Bullivant, voorzitter van de FECMA, ingeleid. Op de van hem bekende spirituele manier bracht hij enkele bedenkingen over de Brexit en zijn gevolgen, daarbij gesteund door het kleine leeuwtje Georges. Deze plaatste een kritische noot bij de nieuwe rol van Boris Johnson als minister van Buitenlandse Zaken. Later werd dit aangevuld met een meer uitgebreide uiteenzetting tijdens het seminarieprogramma. Daarbij gaf Glen een meer onderbouwd commentaar over de achtergrond en de gevolgen van de Brexit. Deze standpunten kwamen ook al aan bod in een artikel hierover in het vorige nummer van ‘De Credit Manager ‘.

Dit was slechts één van de lezingen die in het uitgebreid seminarieprogramma werden aangeboden. Alle onderwerpen hier bespreken, is uiteraard niet aan de orde, maar we geven graag een kort overzicht van enkele van de thema’s die aan bod kwamen.

Vakinhoudelijke sessies

Met betrekking tot het preventieve luik was er heel wat inspiratie te vinden. Van een overzicht van beslissingsmodellen voor klantenacceptatie tot een methode om de weerslag van managementbeslissingen op de jaarrekening te herkennen.

Een meer traditionele benadering van faillissementsanalyse kan uitgebreid worden via een goed samenspel van evidente en gemakkelijk beschikbare data met meer gespecialiseerde data om tot een betere predictiescore te komen. In een volgende stap kan een model voor bepaling van de solvabiliteit van een partner gebruikt worden om het verdere traject van de klantenrelatie te optimaliseren.

Voor incasso zijn er naast het ontdekken van tips en tricks voor efficiënt incasso ook de nodige nieuwigheden met veel nadruk op de communicatie met de klant. Een goed en uitgebreid communicatieplatform kan de klantencontacten verbeteren en daardoor het incassotraject efficiënter en effectiever maken. Daarbij kan men technieken inzetten waarbij een combinatie van menselijke stem met geautomatiseerde systemen gezocht wordt.

Wellicht nog te weinig bekend en gebruikt is een nieuwe procedure voor de snelle invordering van onbetwiste schulden, zonder tussenkomst van de rechtbank, die dan ook meermaals aan bod kwam.

Ook was er veel aandacht voor de automatisering en de eruit voortvloeiende optimalisatie van processen in credit management. Dat gaat dan van systemen voor analyse en bruikbaar maken van betalingsgedragingen van klanten tot het vinden van het juiste evenwicht tussen risico en opportuniteit om tot meer business en een betere samenwerking met sales te bekomen. Veel nadruk ligt zeker ook op de integratie met andere systemen en op het ondersteunen van het volledige order-to-cashtraject.

Bepaalde aspecten van credit management kunnen aan partners uitbesteed worden. Dat is zeker het geval voor incasso, zowel traditioneel als via een debt sale. Ook factoring is volop in ontwikkeling. Bijzondere aandacht was er ook voor valkuilen in het internationaal credit management. Een workshop over onderhandelen mocht eveneens op veel belangstelling rekenen.

Uiteindelijk kan credit management doorgroeien tot een strategische partner. De resultaten van een enquête identificeerden punten voor verbetering. In een andere sessie werd aangetoond hoe geavanceerd gebruik van big data van klantengedragingen de weg naar strategisch inzicht kan openen. De integratie in alle bedrijfsprocessen was eveneens onderwerp van een debat over de stakeholders in credit management.

Tot besluit

De hoge opkomst van de juiste doelgroep, en de grote belangstelling voor het seminarieprogramma, bewijzen dat de Credit Expo voorziet in een behoefte. De invulling met een goede combinatie van aanbieders van producten en diensten, een ledenvereniging van credit managers en extra input uit de academische wereld zorgen ervoor dat de Credit Expo zijn plaats op de markt definitief heeft veroverd. En dat de doelstelling ervan, het op de kaart zetten van credit management, door deze formule duidelijk wordt gediend.

De volgende editie van Credit Expo België staat alweer gepland voor donderdag 19 oktober 2017 in Flanders Expo te Gent.

ludo-theunissen.

Ludo Theunissen, voorzitter Instituut voor Kredietmanagement (IvKM)

Bron: Magazine De Credit Manager,  nr 4,  2016