Ivan Van de Cloot

Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van het Itinera Institute, houdt tijdens Credit Expo België 2017 een lezing die geen enkele professional mag missen. Hij zal de algemene economische context in ons land schetsen, wijzen op de pijnpunten waarmee ondernemingen en hun financiële afdelingen momenteel het meest te maken krijgen en benadrukken hoe belangrijk het is om in ons land ondernemerschap nog veel meer te ondersteunen.

België loopt achter in de digitale transformatie

Disruptie en digitale transformatie zijn de buzzwoorden waarmee we elke dag om de oren worden geslagen. Terecht, want het is duidelijk dat ondernemingen die hun toekomst willen vrijwaren de hogesnelheidstrein van de veranderingen niet mogen missen. Daarvoor moeten ze ook investeren en is het dus van cruciaal belang dat ze hun werkkapitaal optimaal gebruiken. “Maar ik constateer”, stelt Ivan Van de Cloot, “dat de overheid in ons land, ondanks een aantal hoera-verhalen over onze innovatiekracht, achterop loopt in het domein van de digitale transformatie. Volgens de E-participation index bekleedt België immers slechts de 55ste plaats, terwijl landen als Servië, Colombia en Mexico wel deel uitmaken van de top 35. Op dat vlak is het nodig om meer dan een tandje bij te steken. Als de overheid zo achter loopt, bemoeilijkt dat ook de bedrijven en de burgers”

Geen angst voor de toekomst

Of de achterstand die België op digitaal vlak te maken heeft met angst voor robotisering en algoritmes is niet duidelijk. Maar dergelijke angst is volgens Ivan Van de Cloot hoe dan ook niet nodig. “Een verregaande automatisering via de doorbraak van robots die taken van mensen overnemen, hoeft zeker niet te betekenen dat die mensen overbodig worden”, zegt hij. “Hoe meer routinezake zij kunnen overlaten aan machines, hoe meer zij hun talent kunnen inzetten. Dat geldt zeker ook in de financiële afdelingen. We moeten op de creatieve destructie durven vertrouwen. Dat robots jobs zullen doen verdwijnen, staat buiten kijf, maar ik ben er ook van overtuigd dat dan andere jobs in de plaats zullen komen. Het merendeel van de jobs van de toekomst bestaat vandaag wellicht nog niet.”

Ivan Van de Cloot zit op dat vlak op dezelfde golflengte als Shoshana Zuboff, emeritus hoogleraar van de Harvard Business School, en auteur van het boek Master or Slave? Our Fights for the Soul of an Information Civilization. De kern van haar betoog is dat de vele aandacht die gaat naar mogelijke jobvernietiging door de robotisering de mensen te veel angst aanjaagt. “De toekomst gaat niet om een strijd tussen de mens en de machine”, zegt ook Ivan Van de Cloot. “Ik verwacht dan ook geen jobdestructie, maar jobmutatie. De technologische doorbraak omarmen kan juist helpen om de grote problemen van deze tijd, zoals de vluchtelingencrisis en de klimaatverandering, beter en efficiënter aan te pakken. Ook op dat vlak kunnen ondernemingen een belangrijke rol spelen.”

Overheid moet ontvetten

Er is wel actie nodig op verschillende vlakken. Met name de overheid zou volgens Ivan Van de Cloot moeten beseffen dat ze zich niet mag wentelen in zelfgenoegzaamheid maar de hand aan de ploeg moet slaan om op verschillende vlakken voor een klimaat te zorgen waarin ondernemingen aan een mooie toekomst voor zichzelf en voor de maatschappij in het algemeen kunnen werken.

“Een industriebeleid 4.0 en inspanningen rond beter onderwijs en herscholingsmogelijkheden zijn dringend noodzakelijk”, geeft hij aan. “De regering laat zich nogal zelfgenoegzaam uit over wat ze inmiddels allemaal heeft verwezenlijkt. Ze klopt zichzelf op de borst, terwijl de belofte van het begrotingsevenwicht niet alleen niet is gehaald, maar bovendien niet langer wordt nagestreefd. Het zomerakkoord dat naar haar zeggen zo goed in elkaar zit, is eigenlijk heel halfslachtig. De uitdrukking “veel geblaat en weinig wol” is daarbij zeker op zijn plaats. Ook rond de vergrijzing en de pensioenen – tegen 2060 zullen vier Belgen op tien moeten leven van pensioen of een uitkering – zijn de problemen nog lang niet van de baan. De electorale schrik haalt het op dit vlak nog altijd van de broodnodige langetermijnvisie.”

“De overheid zal ook dringend moeten ontvetten en besparen en meer moeten inzetten op ondernemerschap en op een fiscaalvriendelijk beleid voor ondernemingen. De ondernemerschapscultuur mangelt in ons land volgens bevragingen met het laagste respect voor zelfs succesvolle ondernemers in bijna heel Europa. Onder meer de fiscale aftrekken en de subsidies moeten op de schop zodat een verlaging van de belastingtarieven en vooral een vereenvoudiging van het kluwen dat ons belastingstelsel is, haalbaar wordt. Een breder ondernemersvriendelijk klimaat is de conditio sine qua non voor een aantrekkelijke toekomst voor onze kinderen.”

De presentatie van Ivan Van de Cloot op Credit Expo België 2017 gratis volgen? Schrijf u nu in als bezoeker via de button hieronder.

Credit Expo : gratis aanmelden