Het aantal kredietaanvragen lag in juli 2017 ongeveer 10% lager dan in juli 2016. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen bleef vrijwel stabiel, met een kleine daling met 0,6%.

In juli 2017 werd er, in bedrag, omzeggens 21,7% minder krediet verleend dan in juli 2016. Het aantal verstrekte kredieten kende een daling met bijna 29%. Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

 

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

 

 

In juli 2017 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met ongeveer 10% in vergelijking met juli 2016. Ook in bedrag was er een minieme daling met ongeveer 0,6% ten opzichte van vorig jaar.

 

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op vlak van de kredieten voor de de bouw van een woning (-5%), de renovatiekredieten (-26%), maar vooral op vlak van de externe herfinancieringen (-49%). Het aantal kredietaanvragen voor de aankoop van een woning (+15%) kende wel nog een stijging.

 

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

 

 

In juli 2017 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets minder dan 29% lager dan in juli 2016. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens, met 21,7%.

 

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken : voor de aankoop van een woning (-9,8%), voor de bouw van een woning (-17,9%), voor de aankoop met renovatie (-20%), voor de renovatie van een woning (-35,4%), evenals met betrekking tot externe herfinancieringen (-66,7%).

 

Meer statistieken

 

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.

1Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.

Bron: Febelfin