In het tweede trimester van 2018 werden er bijna 64.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 8,3 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Dit is een daling van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met 1,4% ten opzichte van het tweede trimester van vorig jaar. In bedrag werd er wel nog meer krediet (+1,8%) verstrekt dan toen.

 

Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) heeft gepubliceerd. Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in het tweede trimester van 2018 met omzeggens 8% ten opzichte van het tweede trimester van 2017. Ook in bedrag was er een stijging, met ongeveer 12,5%.

“De lage rentevoeten blijven een sterk ondersteunend effect hebben op de krediet-aanvragen en de kredietverlening”, zo stelt Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet. “De aanpassing van de registratierechten in Vlaanderen voor de aankoop van een woning vanaf 1 juni 2018 en de afwachtende houding van de consument, is mogelijks een verklaring voor de stijging van de kredietaanvragen versus een daling van de verstrekte hypothecaire kredieten in het tweede trimester.”

 

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor het tweede trimester van 2018 in vergelijking met het tweede trimester van 2017:

 

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in het tweede trimester van 2018 gestegen met bijna 8% ten opzichte van het tweede trimester van 2017. Het bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met ongeveer 13,5%. Er werden ongeveer 91.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 13 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in het tweede trimester van 2018 in aantal gedaald met 1,3%, maar in bedrag nog wel gestegen met ongeveer 1,8%. Er werden zodoende bijna 64.000 kredieten verstrekt voor een totaal bedrag van 8,3 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Het aantal kredieten voor andere doeleinden (+520) kende een stijging (+12,7%). Maar voor het overige was er algemeen een (soms lichte) daling vast te stellen. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (-268) lag in het tweede trimester van 2018 meer dan 0,8% lager dan in het tweede trimester van 2017. Het aantal bouwkredieten (-226) lag bijna 2,5% lager, net als het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (-10), dat een daling met 0,46% kende. Vooral het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-845) kende een daling met om en bij de 5,5%. Die kredieten betreffen algemeen genomen kleinere bedragen dan deze voor de aankoop of bouw van een woning, met als gevolg dat het totaal verstrekte kredietbedrag in het tweede trimester van 2018 niettemin nog een positieve evolutie kende.
  • Het aantal externe herfinancieringen daalde in het tweede trimester van 2018 verder met ongeveer 22% ten opzichte van het tweede trimester van 2017. Niettemin werden er in het tweede trimester van 2018 nog 6.800 externe herfinancieringen verstrekt voor een toaal bedrag van meer dan 850 miljoen EUR.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het tweede trimester van 2018 tot meer dan 157.500 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg in het tweede trimester van 2018 verder tot ongeveer 171.000 EUR.
  • In het tweede trimester van 2018 kozen iets meer dan 8 op de 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoeten stijgt in het tweede trimester tot boven de 7% van de verstrekte kredieten.

Bron: Febelfin.be