Een BCG-rapport stelt dat professionele beleggers een recessie verwachten en dat zij bedrijven adviseren het nodige te doen om waarde te kunnen creëren in het naspel hiervan.

Beleggersverwachting voor totale aandeelhoudersreturn op historisch laag peil.

 Bijna driekwart (73%) van de professionele beleggers verwacht een recessie binnen de komende 24 maanden. Dit blijkt uit het nieuwe rapport “Investors Brace for a Downturn and Look to the Long Term” (‘Beleggers maken zich op voor een baisse en kijken naar de lange termijn’) van BCG (Boston Consulting Group), Dit rapport is gebaseerd op een bevraging bij portefeuillebeheerders en bij analisten aan koop- en verkoopzijde. Opvallend is dat in 2017 slechts 53% van de beleggers beducht was voor een imminente recessie. (BCG voerde haar tiende jaarlijkse peiling naar de kijk van beleggers op de wereldwijde aandelenmarkten en naar hun prioriteiten voor creatie van aandeelhouderswaarde uit in oktober 2018, bij het begin van de huidige baisse. Tot het respondentenpanel behoorden 260 beleggers die 12 à 15 biljoen US-dollar aan activa beheren namens hun firma.)

Slechts een derde (33%) van de beleggers is optimistisch inzake het marktpotentieel voor de komende 12 maanden. Een jaar geleden was dat nog bijna de helft.

De gemiddelde beleggersverwachting voor de jaarlijkse TSR (total shareholder return) voor de komende drie jaar blijft volgens de bevraging matig: 5,6%. Dit is bijna het laagste cijfer sinds 2010 toen BCG begon te peilen naar de TSR-verwachtingen.

Beleggers vragen management om meer op langetermijnwaarde te focussen

“Gezien de intensere bezorgdheid over het beleggingsklimaat, waarderingen en de economie, willen de meeste beleggers dat bedrijven meer prioriteit geven aan waardecreatie over lange termijn dan aan kortetermijnresultaten. Velen denken dat de managementteams in gebreke blijven op dit punt”, stelt Alexander Roos, senior partner bij BCG en coauteur van het artikel.

De grote meerderheid van de beleggers (82%) roept bedrijven op om te focussen op waardecreatie over lange termijn. Tegelijk stellen ze dat slechts 50% van de bedrijven waarin ze investeren of die ze volgen, degelijk afgestemde strategieën hanteren inzake business, finance en investeringen. Verder stellen ze dat bijnade helft (48%) van de bedrijven die ze bezitten of volgen, agressiever in R&D moet investeren om waarde te creëren.

“In een zeer dynamische en complexe businesscontext willen beleggers dat bedrijven hun resources uitrollen voor innovatie en om activiteiten te ondersteunen die het potentieel hebben om concurrentievoordeel te realiseren en om stevige en duurzame waardecreatie te leveren”, stelt Jeff Kotzen, senior partner bij BCG en coauteur van het rapport. “Bedrijfsleiders en bestuurders moeten het opbouwen van resiliëntie bij tijdelijke tegenwind afwegen tegen het nemen van langetermijnbeslissingen die het commerciële en kapitaalmarktvoordeel over de lange termijn veiligstellen.”

Hoe bedrijven – volgens beleggers – hun cash moeten inzetten

In de context van een nuchtere prognose zien beleggers wel degelijk ruimte voor betere kapitaaltoewijzing. Volgens 43% van de beleggers moeten bedrijven beter doen op dit punt. Daarnaast vindt 37% dat bedrijven hun strategische ontwikkeling en planning moeten verbeteren, en 38% dat ze hun risicobeheerprocessen moeten verbeteren.

Wezenlijke herinvestering blijft volgens bijna twee derde de beleggers (64%) de topprioriteit voor kapitaaltoewijzing. Niet-wezenlijke investeringen en cashbetaling hebben daarentegen minder wind in de zeilen: slechts 39% van de beleggers pleit nu voor fusies en acquisities als bevoorrecht gebruik van corporate cash (in 2017 was dat nog 48%); slechts 22% verkiest dividendverhoging (tegen 30% in 2017). Als compensatie voor potentiële tegenwind hechten de beleggers ook belang aan de versterking van de balans: 21% noemt cashopbouw in de balans een belangrijke prioriteit, tegen slechts 11% in 2017. Tot slot is 32% voorstander van schuldafbouw, tegen 26% in 2017.

Wat beleggers zélf doen

Welke stappen zetten beleggers om zich te wapenen voor een baisse? Volgens het rapport spenderen ze dubbel zoveel tijd aan hun investeringsbeslissingen, hanteren ze een meer waardegeoriënteerde benadering en laten ze hun beleggingsposities sneller weer vallen.

Opvallend is dat nagenoeg de helft van de beleggers (48%) beweert tijdens deze beslissingsprocessen actief rekening te houden met omgevings-, sociale en governancefactoren (‘ESG’), omdat deze bepalend zijn voor langetermijnprestaties.

“Beleggers doen exact wat ze zélf verwachten van de bedrijven waarin ze investeren”, zegt Hady Farag, codirecteur bij BCG en coauteur van het rapport. “Ze nemen minder kortetermijnrisico’s door hun huiswerk nog ijveriger te maken, ze streven meer naar waarde dan naar groei, en ze stappen sneller uit beleggingen. Tegelijk letten ze op de fundamentele aantrekkelijkheid over de lange termijn van de bedrijven waarin ze investeren, en ze hebben hierbij steeds meer oog voor de ESG-factoren.”

bron: bcg.com