De omzet van de Belgische ondernemingen – met uitzondering van de landbouw en de financiële sector – bedroeg in het vierde kwartaal van 2020 330,4 miljard euro, een daling van 3,8% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar daarvoor.

In het vierde kwartaal van 2020 heeft de COVID-19-crisis in bijna alle economische sectoren een negatieve impact gehad op de omzet door het opnieuw invoeren van inperkingsmaatregelen, vanaf midden oktober in de horeca, vanaf begin november in andere sectoren (o.a. sluiting theaters, bioscopen en concertzalen en stopzetting activiteiten contactberoepen), en door de sluiting van de niet-essentiële winkels in november.

In het vierde kwartaal van 2020 zien we de belangrijkste omzetdalingen t.o.v. dezelfde periode van 2019 in de horeca (-52%), in de sector “kunst, amusement en recreatie” (-36%), een sector die pas in augustus gedeeltelijk terug kon opstarten, maar in november terug volledig moest sluiten, en in de sector “overige diensten” (-27%), een sector die o.a.de contactberoepen omvat. De daling van de omzet is aanzienlijk in de sector “administratieve en ondersteunende diensten” (-10%), een sector waartoe o.a. de reisbureaus, reisorganisatoren en reserveringsbureaus behoren waar de activiteiten bijna volledig zijn stilgevallen, en de sector “vervoer en opslag” (-11%). In de industrie is de daling van de omzet minder uitgesproken (-4,6%). In de handel blijft de omzetdaling beperkt tot 1,7%.

Er is echter ook goed economisch nieuws: in drie grote economische sectoren is de omzet in het vierde kwartaal van 2020 licht gestegen t.o.v. dezelfde periode van 2019, het gaat om de bouw (+0,3%), de sector “vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten” (+0,6%) en de sector “informatie en communicatie” (+1,9%).

De resultaten voor het vierde kwartaal van 2020 zijn voorlopig. Deze resultaten kunnen herzien worden wanneer bijkomende gegevens beschikbaar komen.

Bron: StatBel