Door de uitbraak van het corona-virus in China hebben veel ondernemingen daar tijdelijk hun activiteiten opgeschort. Maar wat kunnen werkgevers doen als hun werknemers hun werk niet kunnen uitvoeren door een gebrek aan bevoorrading? Wat als sommige werknemers in het buitenland worden vastgehouden? Heeft een werkgever het recht om een werknemer die door overmacht niet kan komen werken te ontslaan? Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, legt alles uit.

Wat als een werkgever zijn activiteiten tijdelijk moet stilleggen door een gebrek aan bevoorrading ?

In Belgische bedrijven die bevoorraad worden door China, zijn sommige werknemers momenteel niet in staat om hun job uit te oefenen omdat de levering van hun product tijdelijk niet meer gegarandeerd is. Deze werknemers zullen in principe een tijdelijke werkloosheidsuitkering kunnen krijgen.

“De minister van Werkgelegenheid, Nathalie Muylle, heeft in een persbericht van 6 februari 2020 verklaard dat dit tijdelijke onvermogen om bepaalde werknemers in dienst te stellen als overmacht gekwalificeerd kan worden. De werkgever moet in dat geval bij het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor zijn vestigingsplaats een dossier indienen met bewijzen van overmacht en de aanwezigheid van een verband tussen het coronavirus en de overmacht”, legt Catherine Mairy uit.

Wat kan een werkgever doen als een of meer werknemers in het buitenland worden vastgehouden en dus niet kunnen werken?

Als een werknemer in het buitenland gestrand is en niet kan terugkeren naar België omdat zijn vlucht of treinreis geannuleerd is, heeft hij/zij recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering als gevolg van overmacht. Hetzelfde geldt als de werknemer na zijn repatriëring naar België in quarantaine wordt geplaatst.

“Als een werknemer een bepaalde stad niet mag verlaten, zoals bijvoorbeeld in Italië, wordt er ook van uitgegaan dat hij of zij in aanmerking komt voor tijdelijke werkloosheid, naar analogie met het geval van annulering van een vlucht of een treinreis”, zegt Catherine Mairy, Legal Exert bij Partena Professional.

“Echter, als een werknemer in het ziekenhuis wordt opgenomen omdat hij of zij lijdt aan het coronavirus, zal dit hoogstwaarschijnlijk worden gelijkgesteld aan een andere ziekte. De werkgever zal dus een gewaarborgd loon van 1 maand aan zijn werknemer moeten geven en als de ziekte aanhoudt, zal de werknemer een vergoeding van de onderlinge verzekeringsmaatschappij ontvangen” vervolgt Catherine Mairy.

Heeft een werkgever het recht om een werknemer te ontslaan die door overmacht niet meer op het werk raakt?

Neen, dit zou een onredelijk ontslag zijn, dat wil zeggen: een ontslag zonder gegronde reden.

In dit geval zou de werkgever misbruik maken van zijn ontslagrecht. Als een werknemer die afwezig is wegens coronavirus uitsluitend om die reden wordt ontslagen, kan hij zich tot de arbeidsrechtbank wenden.

Indien de huidige situatie daarentegen zou voortduren, met als gevolg dat een onderneming haar activiteiten niet meer normaal kan voortzetten (bijvoorbeeld als gevolg van een daling van de orders), zou zij de betrokken werknemers in principe kunnen ontslaan gezien de economische context. Maar laten we hopen dat dit worst-case scenario uitblijft” besluit Catherine Mairy van Partena Professional.

Bron: Creditexpo.be