Een derde van alle Europese bedrijven zou meer werknemers kunnen aanwerven, mochten ze sneller betaald worden. Dit blijkt uit het European Payment Report 2015, een onderzoek van Intrum Justitia, waarbij vragen over betalingsbeleid werden gesteld aan 10.000 bedrijven in 29 landen.

  • Volgens 78% van de Belgische respondenten maken laattijdige betalingen deel uit van een bewuste strategie van hun klanten. België staat met deze “niet willen betalen” op een gedeelde tweede plaats, samen met Italië en na koploper Duitsland.
  • “Niet willen betalen” vereist een goede curatieve aanpak, “niet kunnen” betalen behoeft een preventieve aanpak.
  • 28% van de Belgische bedrijven (32% van de Europese) verklaren dat snellere betalingen door hun klanten nieuwe aanwervingen zouden mogelijk maken.
  • Eén op vier Europese bedrijven (24%) legt een verband tussen laattijdige betalingen en de noodzaak om werknemers te ontslaan. De Belgische cijfers zijn iets gunstiger: hier legt 12% van de ondervraagden een zelfde verband.
  • De helft van de ondervraagde bedrijven hebben ooit al de vraag gekregen om een langere betalingstermijn toe te staan dan ze zelf wenselijk achtten.

Een derde van alle Europese bedrijven zou meer werknemers kunnen aanwerven, mochten ze sneller betaald worden. Dit blijkt uit het European Payment Report 2015, een onderzoek van Intrum Justitia, waarbij vragen over betalingsbeleid werden gesteld aan 10.000 bedrijven in 29 landen. “30% van de bedrijven met meer dan 50 werknemers zouden meer aanwerven indien ze sneller betaald zouden worden. Dit betekent dus dat miljoenen jobs in Europa ondermijnd worden door laattijdige betalingen“, zegt Guy Colpaert, managing director van Intrum Justitia België.

Het is ontstellend dat voor het overgrote deel van de Belgische bedrijven, laattijdig betalen eigenlijk gewoon een bewuste strategie is. Dit intentioneel “niet willen” betalen kan in belangrijke mate verholpen worden mits een uitgekiende curatieve credit management strategie: het begint bij het opstellen van een waterdicht contract, een veel strakkere opvolging en het daadwerkelijk toepassen van de bestaande procedures en wettelijke mogelijkheden voor intentionele wanbetalers, …. Voor zij die “niet kunnen” betalen, dienen bedrijven een sluitende acceptatiepolitiek te definiëren, waarbij kredietrisico’s zorgvuldiger worden gescreend, zelfs nog voor het aangaan van de contractuele relatie. Hieruit blijkt ééns te meer dat credit management voor bedrijven één van de sleutels is tot een gezonde economie“, besluit Guy Colpaert.

Maar liefst 59% van de Belgische bedrijfsleiders (49% van de Europese) werd al eens gevraagd om langere betalingstermijnen toe te staan dan ze zelf wenselijk achten. Gevraagd naar de gevolgen van laattijdige betalingen, wordt de link naar tewerkstelling duidelijk: één derde van alle bedrijven (België 32%, Europa 34%) ziet een duidelijk verband met de onmogelijkheid om aan te werven. 12% van de Belgische respondenten ziet in laattijdige betalingen een oorzaak van ontslagen (24% Europees).

Wat zijn de belangrijkste oorzaken voor laattijdige betalingen?

 

Bron: www.intrum.com/be/