In een vrije tribune roepen werkgeversorganisaties VBO, VOKA, BECI en UWE op om liever vandaag dan morgen in te zetten op de digitale economie.

Dat innovatie bovendien een impact heeft op de arbeidsmarkt, is evident. Sommige jobs zullen verdwijnen, andere zullen veranderen en nieuwe zullen gecreëerd worden. Productiviteitswinsten zullen leiden tot hogere inkomens voor de beroepsbevolking en een positieve impact hebben op private consumptie en investeringen. Om te slagen in deze transitie, stellen VBO, VOKA, BECI en UWE dat er vijf voorwaarden vervuld moeten worden.

Zo maken we in de eerste plaats best werk van een mentaliteitsverandering, en nemen we een positieve houding aan ten opzichte van technologie en ondernemerschap. Daarnaast is een aanpassing van de arbeidswetgeving noodzakelijk gezien de veranderende digitale context. Vervolgens moet ook de overheid een rol spelen door een veilige, performante en gebruiksvriendelijke digitale infrastructuur aan te bieden. Aansluitend is er het belang van opleiding, vaardigheden en competenties van werknemers, die mee moeten blijven met de recente, digitale ontwikkelingen. Uiteindelijk verandert de digitalisering ook niets aan bepaalde fundamentele economische wetten: onze loonkosten kunnen best niet hoger liggen dan in onze buurlanden om competitief te kunnen zijn met onze producten en diensten, én onze sociale zekerheidssystemen geven best de nodige aansporingen om snel in te spelen op de nieuwe jobkansen die zullen ontstaan.

VBO, VOKA, BECI en UWE zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid. Het is aan ons om ondernemingen te sensibiliseren, aan te moedigen en hen met raad en daad bij te staan. Toch kunnen we dit niet alleen. Wij verwachten dan ook van alle overheden op alle beleidsniveaus een beleid dat vandaag inzet op digitale technologieën en innovatie, om zo de werkgelegenheid van morgen te garanderen.

Via deze link kunt u de vrije tribune terugvinden.

Banner-Nieuwsbrief-400x400-BE-NL

 

Bron: VBO