Er zijn klanten – debiteuren – die onverschillig blijven voor telefonische en schriftelijke aanmaningen.

Met het idee: mijn leverancier stapt toch niet naar het gerecht met de factuur die ik niet betaal. Nochtans zijn er genoeg redenen om uw facturen wel via de rechtbank te incasseren. Niet elke factuur is het waard om die stap te zetten, maar deze vier situaties kunnen aanleiding zijn om het wél te doen.

Reden 1. Alle andere mogelijkheden zijn uitgeput

Het is logisch dat u niet meteen naar het gerecht stapt om uw facturen te innen. Het is ongetwijfeld de duurste en meest omslachtige methode om klanten tot betaling aan te zetten. U verliest sowieso (nog meer) winstmarge, tijd en energie.

Maar wat doet u als alle minnelijke pogingen zonder resultaat bleven? U heeft verschillende aanmaningen en een ingebrekestelling verstuurd. U heeft de debiteur (meerdere keren) gebeld. U heeft een incassobureau ingeschakeld, maar dat mocht allemaal niet baten. Dan is een juridische procedure uw laatste redmiddel.

Sinds de verandering van de juridische wetgeving in 2014 is enkel de Rechtbank van Koophandel bevoegd voor commerciële geschillen, ongeacht het bedrag van de openstaande factuur. Voorheen werden geschillen voor een bedrag van minder dan 1.860 euro voor de Vrederechter beslecht.

Op uw algemene voorwaarden hebt u ook staan welke Rechtbank van Koophandel bevoegd is om onderlinge geschillen te behandelen.

Reden 2. U wilt deze klant niet meer

Naar de rechtbank stappen, is niet bevorderlijk voor de commerciële relatie met uw klant. Klanten zijn vaak niet gediend met dit soort dwingende acties. Zij zullen op hun beurt wel een andere leverancier vinden. Maar waarom zou dit u tegenhouden? Klanten die niet betalen, bent u beter kwijt dan rijk. Zij leveren u immers niets op.

Reden 3. Het factuurbedrag is hoog

Gerechtskosten lopen snel op. Denk maar aan de kosten voor de dagvaarding, het rolrecht, de registratie en pleitzegels. Er hoeft niet veel te gebeuren vooraleer deze kosten het misschien beperkte bedrag van de factuur overstijgen. U verliest niet alleen een klant. U boekt er ook nog eens flink verlies op.

Maar dat ligt anders als het factuurbedrag hoog is. Wilt u een openstaande factuur fiscaal afboeken, dan zult u ook altijd een ‘redelijke’ poging moeten ondernemen om ze te incasseren. ‘Redelijk’ staat dan in verhouding tot de grootte van het factuurbedrag. Om grote bedragen fiscaal af te trekken zal een juridische procedure dus onvermijdelijk zijn.

Reden 4. Een advocaat wil winnen

Enerzijds is een advocaat duurder dan een incassobureau en vraagt hij meer overleg en tijd van u. Anderzijds houden advocaten niet van verliezen. Wie wel trouwens? Help hen aan zoveel mogelijk correcte informatie, zodat ze een stevig dossier kunnen aanleggen.

Let wel op, ga er niet te snel van uit dat u ook zult winnen. Bestaat er discussie over een factuur, dan zal uw tegenpartij wellicht ook een advocaat onder de arm nemen (die niet wil verliezen). Zorg ervoor dat uw advocaat nauwkeurig kan werken en dat hij een antwoord kan formuleren om elke twijfel over de factuur en disputen hierover weg te nemen. Zelfs zegezekere advocaten kunnen alsnog in het zand bijten.

Groot nadeel: een tijdrovende procedure

Het grote nadeel van een juridische procudure? U zult wellicht lang op uw geld moeten wachten. Om te beginnen kan het lang duren vooraleer uw zaak op de rol verschijnt. Dan verstrijkt er nog eens tijd tot de rechtbank effectief uw zaak behandelt. Nog veel later wordt het vonnis uitgesproken, maar vonnissen zijn niet meteen uitvoerbaar. Uw klant – debiteur – moet niet meteen op de rechtbank betalen. Het vonnis gaat naar een gerechtsdeurwaarder, die pas met deze ‘uitvoerbare titel’ het recht in handen heeft om een betaling van uw klant te eisen. Hij kan hiervoor een afbetalingsplan uitstippelen en beslag leggen op de inboedel, het loon, de bankrekening of de onroerende goederen van diegene die moet betalen. U begrijpt dat dit een tijdrovende procedure is.

Bron: Graydon Blog