Eind februari werden de volledige groeicijfers van het vierde kwartaal bekendgemaakt, waardoor we definitief de balans voor 2015 als geheel kunnen opmaken. Het bbp is met 1,4 procent gestegen, de beste prestatie in vier jaar.

We kunnen dus stellen dat 2015 voor België een jaar van herstel was. Door een samenloop van gunstige omstandigheden, zoals de verzwakking van de euro en de daling van de energieprijzen, kon de economie zich enigszins herpakken. Vooral de daling van de energieprijzen lijkt een belangrijke rol gespeeld te hebben. Dat blijkt uit de gezinsconsumptie. Die was sinds 2011 erg zwak, maar steeg in 2015 met 1,3% en droeg zo ruim bij aan de economische groei. De bedrijfsinvesteringen gingen er ook op vooruit. De binnenlandse vraag, die we kunnen beschouwen als een indicator van het binnenlandse dynamisme van de economie, steeg in het afgelopen jaar met 1,2%.

Wat de buitenlandse handel betreft, speelden tegenstrijdige krachten. Zo genoot de Belgische export van een (in sommige gevallen fors) herstel in een aantal landen van de eurozone, die de belangrijkste afzetmarkt van Belgische exportbedrijven vormt, maar had de (in sommige gevallen sterke) groeivertraging in de opkomende landen een licht negatieve invloed. Over het geheel genomen steeg het exportvolume in 2015 met 3,4%, minder dan de stijging in 2014. Ten slotte merken we op dat de economie sneller groeide aan het begin van het jaar. Nadien vertraagde de groei een beetje, wat gevolgen heeft voor de vooruitzichten voor 2016.

Wat komt er dit jaar?

De groei van 2015 was weliswaar bescheiden, maar zorgde niettemin voor een nettostijging van de werkgelegenheid met 44.000 banen. Het was al van 2011 geleden dat er nog zoveel banen bijkwamen. Het belangrijkste is echter dat de groei, dankzij die extra werkgelegenheid, zichzelf wellicht in stand zal kunnen houden gedurende een deel van 2016. De gecreëerde banen geven meer mensen namelijk een inkomen, waardoor de consumptie stijgt en de groei uiteindelijk wordt ondersteund. Ondanks dat goede nieuws blijven de economische vooruitzichten erg gematigd. De wereldeconomie is de voorbije maanden verzwakt, wat een rem zet op de economie van de eurozone. De kleine en zeer open Belgische economie zal dat waarschijnlijk wel voelen. Daarom verwachten wij dat de bbp-groei dit jaar, na de 1,4% van 2015, zal afklokken op 1,3%. Aan het begin van het jaar gingen we nog uit van een sterkere groei, maar we hebben onze prognose verlaagd.

Voorts wijzen we erop dat er heel wat risico’s zijn die ons scenario kunnen verstoren. Vooral het financiële risico in de opkomende landen en het politieke risico in de eurozone zullen we nauwlettend in het oog moeten houden.

Bron: ING