Terwijl in 2016 de gewogen gemiddelde kostprijs van een zichtrekening daalde, steeg de kostprijs vorig jaar met 3,9 %. Dat is ook meer dan de totale inflatie (2,2 %) in 2017. Dat blijkt uit het verslag over het eerste kwartaal 2018 van het Prijzenobservatorium. De kost steeg vooral bij zichtrekeningen met kredietkaart. De toename is voornamelijk het gevolg van een tariefstijging bij twee banken.


“Zichtrekeningen zonder kredietkaart kosten beduidend minder dan rekeningen met kredietkaart. Elektronische zichtrekeningen zijn zelfs meer dan de helft goedkoper wanneer de consument geen kredietkaart neemt.”

Peter Van Herreweghe, directeur van het Prijzenobservatorium


Steeds meer consumenten kiezen ook voor elektronische zichtrekeningen: twee derde van de gebruikers heeft een elektronische rekening. Het meest populaire is een elektronische zichtrekening zonder kredietkaart (41,5 %).

Energieprijzen stegen voor het eerst in 3 jaar minder dan in de buurlanden

Het Prijzenobservatorium analyseerde ook het verloop van de prijzen in het eerste kwartaal van 2018. De totale inflatie daalde tot 1,6 % (ten opzichte van 2 % in het vierde kwartaal 2017). Minder sterk stijgende prijzen op jaarbasis voor energie en diensten verklaren de daling.

  • De inflatie van energieproducten vertraagde sterk (1,7 % in het eerste kwartaal 2018 ten opzichte van 6,8 % in het vierde kwartaal 2017) onder andere door een zwakkere stijging van de gemiddelde olieprijs en door de vermindering van de Vlaamse energieheffing.
  • De diensteninflatie kwam uit op gemiddeld 1,5 % in het eerste kwartaal van 2018, tegenover 1,9 % in het vorige kwartaal. De lagere inflatie is vooral het gevolg van de afschaffing van het kijk- en luistergeld in Wallonië en van de daling van de inflatie in de horeca, voor pakketreizen en voor telecomdiensten.

Opvallende vaststelling: voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2015 stegen de energieprijzen gemiddeld sterker in onze voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) dan in België: 2,4 % tegenover 1,7 % in ons land, vooral dankzij het verloop van de elektriciteitsprijs. De totale inflatie bleef wel iets lager in onze buurlanden, 1,4 % ten opzichte van 1,6 % in België.

Bron: FOD