Bedrijven in België durven hun werknemers wel eens een gebrek aan loyauteit verwijten. In de praktijk werken werkgevers de dynamiek van jobhoppen echter mee in de hand. Dat blijkt uit een studie van Partena Professional bij meer dan 18.000 werknemers. Wie regelmatig van werkgever switcht, strijkt niet alleen de meeste loonwinst op, maar levert ook het minste loon in na een ontslag. Partena Professional raadt werkgevers aan om hun loyale werknemers beter te soigneren en gelooft dat innovatieve employer branding meer gericht dient te zijn op het aan boord houden van vers talent.

Jobhoppers zien hun loon het sterkst stijgen

Uit de cijfers van Partena Professional blijkt dat wie regelmatig van werk verandert, daarvoor beloond wordt door zijn nieuwe werkgever.Wie met minder dan 5 jaar anciënniteit van werk verandert, strijkt een gemiddelde loonsverhoging van 11% op. Iemand die 10 jaar of langer trouw blijft aan dezelfde werkgever en nadien van job verandert, wordt voor die switch minder beloond. Nieuwe werkgevers kennen deze loyale werknemers in de praktijk slechts een loonstijging van 5% of minder toe.

In geval van ontslag, verliezen loyale werknemers een kwart van hun marktwaarde

Ook in het geval van een ontslag, komen de loyale werknemers er het minst goed vanaf. Wie na 1 tot 5 jaar indiensttreding ontslagen wordt, ziet zijn loon met gemiddeld 13% dalen. Die afstraffing is significant groter bij werknemers die reeds 10 tot 15 jaar werkervaring bij dezelfde werkgever opbouwden. Na een ontslag zakt het loon, en dus de marktwaarde, van deze loyale werknemers met maar liefst een kwart.

Partena Professional adviseert werkgevers om ‘vers’ waardevol talent beter te soigneren

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat werkgevers in België de trend van jobhopping, die zij vaak bekritiseren, mee in de hand werken. Wie jobhopt wordt financieel beloond, terwijl loyauteit ten aanzien van de werkgever onvoldoende gewaardeerd wordt.

Partena Professional raadt werkgevers daarom aan hun loyale werknemers beter te soigneren en te beschermen. Bijzondere aandacht moet daarbij gaan naar mensen die gemiddeld 1 tot 3 jaar in dienst zijn en 20 tot 40 jaar oud zijn. Het is immers deze groep van ‘vers’ talent die het vaakst vrijwillig van werkgever verandert. Dat is jammer, want werknemers zijn na 1 jaar vertrouwd met de organisatie en nog zeer enthousiast om er iets van te maken. Dat zij toch zo snel vertrekken, toont aan dat zij door hun werkgever misschien iets te veel over het hoofd worden gezien.

Werkgevers moeten hun waardevolle krachten beter omkaderen en hen het gevoel geven dat ze voor hun loyauteit beloond, en niet afgestraft, worden. Katleen Clappaert, Finance & HR Director Partena Professional: “In tijden van talentschaarste en de ‘war for talent’ steken werkgevers heel veel tijd en geld in het zoeken naar nieuw talent. Wij adviseren werkgevers om niet alleen op die instroom te focussen, maar ook voldoende te investeren in de waardevolle talenten die ze al aan boord hebben. Werknemers moeten niet alleen voldoende kunnen bijleren, maar ze moeten ook het gevoel krijgen dat ze blijvend gewaardeerd worden en dat ze het verschil maken, zonder dat ze voor hun loyauteit afgestraft zullen worden. Een sterke en innovatieve employer branding, die erop gericht is werknemers aan boord te houden, is daarbij cruciaal. Een HR-beleid op maat van de werknemer, een slim loonbeleid met innovatief cafetariaplan, levenslang leren, regelmatige teambuildingactiviteiten, zorgen voor een sfeer waarin werknemers zich thuis en gewaardeerd voelen… het zijn slechts enkele manieren om waardevol talent aan boord te houden.”

Bron: Creditexpo.be