In een vorige blog kon u lezen welke de vier belangrijkste scores waren in een bedrijfsrapport.

U dient ze met elkaar te combineren om een compleet en genuanceerd beeld te krijgen van een bedrijf. In deze blog gaan we dieper in op de berekening van de scores, door welke elementen ze beïnvloed worden en hoe u ze kunt verbeteren.

Download ook de infographic “Financiële analyse: de belangrijkste scores in een bedrijfsrapport

Scores berekenen en beïnvloeden

Elke organisatie die bedrijfsrapporten samenstelt en financiële scores berekent, heeft zijn eigen werkwijze. Ze gebruiken vaak andere criteria om een score op te bouwen. Graydon kijkt bijvoorbeeld naar elementen zoals onbetaalde facturen, een dagvaarding door de RSZ, een bedrijfsleider met een faillissement achter zijn naam, enzovoort. Deze elementen beïnvloeden de scores negatief.

Het grote verschil zit hem vooral in:

 • het aantal bronnen die specialisten gebruiken: hoe meer (verschillende) bronnen, hoe correcter het beeld van een bedrijf.
 • het volume aan gegevens: Graydon verzamelt per jaar zo’n 10 miljoen betalingservaringen. Het spreekt voor zich dat u op die manier een beter beeld krijgt over hoe een onderneming vandaag betaalt.
 • de snelheid en de correctheid waarmee de gegevens verwerkt worden: beide elementen zijn van doorslaggevend belang om de kwaliteit en de dienstverlening te garanderen.

Heel wat bedrijven, de grootste banken en de belangrijkste kredietverzekeraars vertrouwen op gegevens die Graydon hen verstrekt om hun interne data aan te vullen. Wanneer u bij één van hen uitstel van betaling vraagt of u vraagt een lening of een investeringskrediet aan, dan controleren zij uw financiële slagkracht en uw bereidheid om correct te betalen.

Hiervoor baseren ze zich op:

 • Informatie uit een extern bedrijfsrapport.
 • Informatie die ze intern over uw bedrijf ter beschikking hebben.
 • De policy die ze intern hebben uitgestippeld. Deze verschilt van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf en is afhankelijk van de graad van risico die ze bereid zijn te nemen (hun zogenaamde risk appetite).

Al stopt het niet bij de banken, kredietverstrekkers en de grote multinationals. Ook kmo’s en zelfstandigen zoeken hun toevlucht tot bedrijfsinformatie omdat ze beseffen dat het belangrijk is dat ze correct betaald worden.

Wat heeft geen invloed op uw kredietscores?

Om een kredietscore op te bouwen, wordt er (momenteel) nooit rekening gehouden met:

 • De plaats waar uw bedrijf gevestigd is.
 • De activiteit van uw onderneming.
 • Het aantal werknemers dat u in dienst heeft.

Hoe uw scores verbeteren?

Natuurlijk leidt u uw afdeling of uw bedrijf op de best mogelijke manier en we gaan ervan uit dat ook uw medewerkers begaan zijn met het financiële welzijn van het bedrijf dat hen betaalt. Toch merken we dat veel bedrijven niet weten hoe ze hun scores positiever kunnen kleuren. Nochtans heeft u dit ook zelf in de hand.

Hoe pakt u het aan? Enkele tips:

 • Steeds op tijd uw facturen betalen.
 • Jaarrekening tijdig neerleggen.
 • Voldoende omzet genereren ten opzichte van uw eigen vermogen. Zo blijft uw eigen vermogen positief.
 • Tijdig uw RSZ-bijdragen betalen. Deze dienst aarzelt niet om te dagvaarden als er achterstand is.
 • Liquiditeitsratio positief houden door een aantal posten op uw balans kort op te volgen, zoals:
  • brutoverkoopmarge, waarbij rekening wordt gehouden met het bedrag aan afschrijvingen op jaarbasis.
  • cashflow, wat de verhouding is tussen de kasuitgaven en kasopbrengsten. Deze wordt positief beïnvloed door de als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten en uitzonderlijke kosten tijdens het boekjaar.
  • maatschappelijk kapitaal.
 • Bestaansduur. Hoe langer uw onderneming bestaat, hoe betrouwbaarder u gepercipieerd wordt. Dit telt vooral voor bedrijven die niet verplicht zijn om een jaarrekening neer te leggen, zoals eenmanszaken, landbouwvennootschappen of kleinere vennootschappen zoals VOF’s.

Let op, uw scores zijn niet in steen gebeiteld. Ze zijn flexibel en een weerspiegeling van uw financiële gedragingen. Daardoor kunnen ze van vandaag op morgen wijzigen.

Waarom zijn uw scores belangrijk?

Verschillende partijen slaan er een financieel rapport op na:

 • uw klanten om zich te verzekeren van uw leveringen
 • uw leveranciers om te weten of u hen kunt en ook zult betalen
 • particulieren om te weten of u een financieel krachtige werkgever bent of om te controleren of het wel verantwoord is om een voorschot te betalen (bv. voor ze in zee gaan met een aannemer)

Maar ook u hebt er alle belang bij om te weten hoe gespecialiseerde bedrijfsinformatiekantoren zoals Graydon uw bedrijf inschatten. We merken dat steeds meer ondernemingen dat beseffen en hun scores goed opvolgen. Ze zijn begaan met het beeld dat ze uitdragen. Een prima manier van werken. Uw bedrijfsrapport is immers het visitekaartje van uw onderneming naar de buitenwereld toe.

 • Kennis is hier de sleutel tot een betere score. In uw eigen rapport leest u wat er beter kan in uw bedrijf.
 • U weet welke informatie andere partijen in het achterhoofd hebben wanneer ze met u aan tafel gaan zitten.
 • U weet dat de kans groot is dat uw zakenrelaties u positief beoordelen wanneer u goede scores kunt voorleggen. Ze weten dat u hen kunt en zult betalen wat u verschuldigd bent, dat u kunt investeren en er ook in de toekomst omzet gedraaid zal worden.
 • Hoe beter u scoort, hoe sterker u staat bij onderhandelingen. U zult betere deals sluiten,  gemakkelijker krediet krijgen, betere voorwaarden afdwingen, enzovoort.

Controleer de scores in uw bedrijfsrapport hier:

Scores controleren

Contacteer ons

Heeft u vragen over de inhoud van een bedrijfsrapport? Ons team staat elke werkdag van 8:30u tot 17:00u klaar (vrijdag tot 16:00u) om al uw vragen te beantwoorden.

Graydon treedt op als adviseur. Dat betekent dat we alle mogelijke informatie verzamelen die relevant is voor de klant om hem een advies te geven. Let op het woord ‘advies’. Het is altijd de klant die bepaalt of hij dit advies volgt of niet. Mogelijk kan Graydon een positief advies geven, maar kan de klant op basis van interne gegevens of een strikte policy beslissen om andere maatregelen te nemen.

Of omgekeerd. Graydon kan negatief adviseren, terwijl de klant u als uiterst betrouwbaar beschouwt op basis van ervaringen uit het verleden. U zult dan mogelijk wel krediet krijgen bij uw leverancier, al zal die gezien het Graydon-advies uw betaling mogelijk van dichtbij opvolgen.

Ondernemen op basis van vertrouwen

Graydon is een onafhankelijk bureau en vindt het belangrijk dat bedrijven op basis van vertrouwen zaken kunnen doen met elkaar. Wilt u de gegevens in uw rapport inkijken, dan kunt u ons hier contacteren. Onze adviseurs lichten u graag toe hoe het beeld van uw bedrijf wordt opgebouwd en indien nodig, hoe u dit verder kunt verbeteren.

Het is aangewezen om uw scores goed op te volgen en uw bedrijfsrapport er geregeld op na te slaan. Uw bedrijfsrapport is immers het visitekaartje van uw onderneming naar de buitenwereld toe. Hiervoor kunt u al intekenen op een small business packet dat start vanaf 500 euro. Het geeft u de mogelijkheid om het beeld dat anderen over uw bedrijf krijgen permanent op te volgen. En u houdt nog ruimte over om in de loop van het jaar een aantal zakenrelaties te checken.

U herinnert zich verder misschien dat het permanent opvolgen van het beeld van uw bedrijf ook kan helpen om fraude te detecteren.

Bron: Graydon blog