In de opvolging van openstaande facturen kruipt enorm veel tijd en energie. Dat zal elke financiële manager wel kunnen beamen. Bovendien remmen uitstaande schulden de cashflow af en heeft u uw geld nodig om uw eigen leveranciers te betalen. Vandaar het succes en de noodzaak van een goed uitgebalanceerd creditmanagement.

Creditmanagement zorgt ervoor dat u procedures en analyse-instrumenten in handen krijgt waarmee uw bedrijf zeer precies de risicopositie van haar klanten kan bepalen. Zo kunt u debiteurenrisico’s minimaliseren en, indien nodig, snel ingrijpen wanneer het fout dreigt te gaan. Gevolg: u behoudt de controle over uw cashflow, uw winstmarge blijft intact, u hoeft zelf niet op zoek te gaan naar bijkomende kredieten, enz.

Hoewel debiteurenbeheer en creditmanagement vaak als synoniemen voor elkaar gebruikt worden, staan ze lang niet voor hetzelfde concept. Integendeel, debiteurenbeheer is reactief van aard. Het houdt zich voornamelijk bezig met onbetaalde facturen incasseren. Het komt dus achteraan in de salescyclus. Creditmanagement gaat veel verder dan dat. Er zijn veel meer afdelingen bij betrokken. Het stippelt een proactief kredietbeleid uit, aangepast aan de risico’s en kansen die verbonden zijn aan bepaalde klanten en prospecten.

Kennis = controle = macht

De voordelen van een sterk creditmanagement zijn legio. U kunt in de eerste plaats debiteurenrisico’s inschatten en controleren, omdat u exact weet hoe het gesteld is met de solvabiliteit van uw klanten. U zult ook tijdig veranderingen opmerken in uw klantportfolio. U krijgt verder een duidelijk zicht op de financiële sterkte of zwakte van uw bondgenoten en concurrenten, op sectorschommelingen en betalingspatronen. Een efficiënt creditmanagement levert u ook vertrouwen op bij leveranciers en andere belangrijke partners. Zij zullen het absoluut appreciëren dat u bezorgd bent en dat u inspanningen doet om tijdig uw geld te krijgen. En, last but not least, u waarborgt de continuïteit van uw cashflow, aangezien de omvang en de frequentie van problematische geschillen tot een minimum herleid zullen worden. Met andere woorden, de invorderingstermijnen dalen en uw winst stijgt.

Cruciale rol voor marketing- en sales

Om efficiënt te zijn, moeten alle werknemers, in alle functies en op elk niveau, vertrouwd zijn met de basisprincipes en procedures van creditmanagement. U kunt  daar als creditmanager een adviserende rol in spelen door dit topic op de agenda te zetten.

Vooral voor het marketing- en salesteam is een belangrijke rol weggelegd. Het is hun taak om de markt in detail te analyseren. Om kansen en opportuniteiten te detecteren en zorgvuldig te kiezen welke klanten en prospecten, op basis van hun kredietwaardigheid en groeiperspectief, de aandacht verdienen. Zo zullen klanten of prospecten met een negatieve beoordeling bijvoorbeeld op een andere manier of – in extreme gevallen – zelfs niet meer beleverd worden. Waarom zou u tijd en energie besteden en uitstel van betaling geven aan klanten als u weet dat het water hen aan de lippen staat? Klanten met een positieve beoordeling kunnen dan weer aanspraak maken op aangepaste voorwaarden, een aangepaste benadering en krediet volgens het (minimale) risico dat ermee gepaard gaat.

Wilt u weten wanneer u kunt spreken van een modern creditmanagement? Download dan het Handboek voor de moderne creditmanager.

Bron: Graydon blog