Op de vooravond van de internationale vrouwendag komt het voor een aantal mannen wellicht als een verrassing, maar voor veel vrouwen als een bevestiging: onderzoek van Intrum Justitia toont aan dat Belgische vrouwen beter met geld omspringen dan mannen.

Algemeen stellen we vast dat vrouwen voorzichtiger en meer verantwoord met hun financiën omgaan dan mannen. Mannen zijn een pak nonchalanter en onbezorgder als het gaat over hun portemonnee. Zo beoordeelt 45% van de Belgische mannen zijn financiële situatie als goed of zeer goed, terwijl slechts 29% van de vrouwen daar hetzelfde over denkt. Dit blijkt uit het European Consumer Payment report, waarvoor Intrum Justitia 1.036 Belgen ondervroeg, in Noord en zuid.

Vrouwen betalen stipter, mannen willen vaker lenen

Algemeen vinden vrouwen (78%) het belangrijker dat facturen stipt binnen de betalingstermijn vereffend worden dan mannen (68%). Vrouwen zijn een pak behoudsgezinder en financieel ook voorzichtiger. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat ze in vergelijking met de mannen veel minder bereid zijn om te lenen om consumptiegoederen te kopen (18% versus 11%). Slechts 4% van de vrouwen vindt het OK om te lenen om een reis te kunnen maken, terwijl 14% van de mannen hier geen graten in ziet.

Vrouwen plichtsbewuster, mannen iets nonchalanter

Vrouwen zijn ook beter georganiseerd: ze laten minder vaak facturen ongeopend rondslingeren (11% van de vrouwen versus 15% van de mannen). Ze kunnen ook beter inschatten welke rekeningen op het eind van de maand in de bus zullen vallen (60% versus 57%). Toch hebben meer vrouwen (36%) schrik om de brievenbus te openen en er nieuwe rekeningen aan te treffen dan de mannen (25%). 39% van de vrouwen vreest ook dat er na het betalen van alle rekening niet genoeg geld overblijft om van te leven. Bij de mannen is dit slechts 27%.

Als ze dan al eens een factuur niet tijdig betalen is dit hoofdzakelijk te wijten aan

financiële problemen, niet aan nalatigheid (38% nalatigheid versus 54% bij de mannen). Ze zijn tenslotte ook meer begaan met de financiële opleiding van de kinderen: 84% van de moeders bevestigt dat ze haar kinderen met geld leert omgaan, versus 61% van de vaders.

Bron: Intrum Justitia