Uit een studie van Partena Professional deze zomer blijkt dat 25% van de Belgen hun loon niet beschouwen als hun belangrijkste bron van motivatie op het werk. Bovendien beschouwt bijna één Belg op twee (48%) de inhoud van zijn of haar werk als de belangrijkste bron van dagelijkse motivatie. “Dit toont duidelijk aan dat het een niet zonder het ander gaat. Het is belangrijk te werken op alle elementen om talenten te motiveren en aan boord te houden. Het loon kan uiteraard op korte termijn een impact hebben op de motivatie en tevredenheid op het werk, maar zal op middellange en lange termijn weinig impact hebben op de retentie en het welbevinden van de werknemer,” aldus David Gerin, Business Development Manager bij Partena Professional.

Het loon motiveert, maar de inhoud van het werk evenzeer

De resultaten van de studie van Partena Professional zijn opvallend: voor 75% van de Belgen blijft het loon een belangrijke bron van motivatie op het werk. Tegelijk is bijna één Belg op twee (48%) van oordeel dat de inhoud van zijn dagelijks werk een essentiële bron van motivatie is.

David Gerin, Business Development Manager bij Partena Professional, voet eraan toe : “Hoewel telewerk sinds de coronapandemie definitief zijn intrede heeft gedaan in het dagelijks leven van veel werknemers, beschouwt slechts één Belg op drie (36%) dit als een belangrijke bron van motivatie op het werk. Eén Belg op twee daarentegen beschouwt flexibiliteit op het werk, in alle aspecten, als essentieel voor zijn motivatie. Ook al blijft het loon een belangrijke impact hebben, doorgroeimogelijkheden binnen een onderneming zijn nog steeds zeer belangrijk voor de motivatie van werknemers in België.”

Jong en minder jong, niet dezelfde motivatiebronnen

Uiteraard zullen verwachtingen, ambities en prioriteiten evolueren in de loop van een carrière. En zo zijn ook de motivatiebronnen niet dezelfde voor de jongste en de oudste werknemers. Terwijl een firmawagen in het loonpakket een sterke bron van motivatie is voor jonge werknemers, halen oudere werknemers hun motivatie meer uit de aanwezigheid van verzekeringen. Dezelfde vaststelling kan gedaan worden voor de hogere sociale klassen.

Uit de studie van Partena Professional blijkt ook een verschil in motivatiebronnen tussen mannen en vrouwen. Terwijl voor 55% van de werknemers de aanwezigheid van maaltijdcheques in het loonpakket een belangrijk voordeel blijft, wordt vastgesteld dat dit vooral door de vrouwen wordt gewaardeerd. Mannen en jongeren blijven vooral geïnteresseerd in de aanwezigheid van een firmawagen in hun verloningspakket.

“Aangezien de verwachtingen van werknemers sterk verschillen naargelang hun persoonlijke situatie, is het van kapitaal belang om hen een loonpakket aan te bieden dat aangepast is aan hun noden om competitief en aantrekkelijk te blijven. Deze vaststelling toont werkelijk het belang en het nut aan van de cafetariaplannen die veel beter inspelen op de noden van werknemers,” stelt Patrick Van Hool, directeur bij Partena Business Solutions.

Bron: Partena