Vandaag heeft de NBB haar financieel stabiliteitsrapport gepubliceerd en toegelicht. Daarin oordeelt de Bank dat “de Belgische financiële sector in het algemeen gezond en robuust is, maar het aandeel van risicovolle leningen in de nieuwe hypothecaire kredieten nog steeds te hoog ligt”.

Febelfin erkent dat de vaststelling van de NBB een aandachtspunt is en blijft, en neemt de boodschap ernstig. Er werden in dit opzicht recent nieuwe macro-prudentiële maatregelen voor de residentiële vastgoedmarkt door de NBB ingevoerd. Dit brengt met zich mee dat de banken een hogere buffer zullen moeten aanhouden wanneer zij een hogere Loan-To-Value (bedrag krediet vs. waarde van het vastgoed) kennen in de totaliteit van hun kredietportefeuille.

Ons land kent een hypothecair kredietbeleid met relatief weinig problemen. De wanbetalingen zijn beperkt tot 1% van alle hypothecaire kredieten. Zoals blijkt uit het rapport van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, blijven de wanbetalingen al jaren erg laag in België, en zijn ze de laatste jaren zelfs nog verder gedaald.

Bij het verlenen van een krediet, blijft de terugbetalingscapaciteit het belangrijkste criterium. De bank zal elk dossier geval per geval grondig bekijken, de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers analyseren en van hen in vele gevallen een eigen inbreng vragen. Verantwoorde kredietverlening is van enorm belang. Niemand is immers gebaat bij een krediet dat men niet kan terugbetalen, de bank noch de klant.

Bron: Febelfin