Vandaag heeft de Nationale Bank van België haar jaarverslag gepubliceerd en toegelicht. Daarin oordeelt de Bank dat het aandeel van risicovolle leningen in de nieuwe hypothecaire kredieten nog steeds te hoog ligt. Febelfin erkent de vaststelling van de NBB. Dit is en blijft een aandachtspunt, Febelfin neemt de waarschuwing van de NBB dan ook ernstig.

Het is immers niet de eerste keer dat de Nationale Bank hiervoor heeft gewaarschuwd. Er werden in dit opzicht vorig jaar macro-prudentiële maatregelen voor de residentiële vastgoedmarkt door de NBB ingevoerd. Dit brengt met zich mee dat de banken een hogere buffer moeten aanhouden wanneer zij een hogere Loan-To-Value (bedrag krediet vs. waarde van het vastgoed) kennen in de totaliteit van hun kredietportefeuille.

Ondanks deze maatregel en de eerdere waarschuwingen, stelt ook Febelfin samen met de NBB vast dat de waarde van de lening ten opzichte van die van het onderpand (LTV) blijft toenemen voor nieuwe leningen. Dit is voornamelijk te verklaren door de concurrentiële markt waarin de banken zich bevinden.

De sector beseft dat verantwoorde kredietverlening het absolute uitgangspunt moet blijven. Febelfin zit op dezelfde lijn als de toezichthouder: de kredietverstrekkers moeten de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen om enerzijds maximaal te vermijden dat individuele kredietnemers te omvangrijke leningen zouden aangaan, en anderzijds op termijn de financiële stabiliteit te vrijwaren.

Indien de NBB het wenselijk acht dient zij haar rol als toezichthouder te spelen, en in samenspraak met de politiek, te bekijken of nieuwe maatregelen kunnen worden doorgevoerd. Dit om tijdig problemen in de toekomst te vermijden.

Vandaag stellen er zich immers weinig problemen, ons land kent een gezond hypothecair kredietbeleid. De wanbetalingen zijn beperkt tot minder dan 1% van alle hypothecaire kredieten. Zoals blijkt uit het rapport van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, blijven de wanbetalingen al jaren erg laag in België, en zijn ze de laatste jaren zelfs nog verder gedaald.

Daarnaast worden wij gekenmerkt door een hypothecaire kredietmarkt waarbij voor het overgrote deel gekozen wordt voor vaste rentevoeten, en zij de consumenten beschermd door de wetgeving zodat variabele rentevoeten maximaal kunnen verdubbelen. Hierdoor is het risico voor de consument een stuk beperkter bij eventuele rentestijgingen in de toekomst.

Bij het verlenen van een krediet, blijft de terugbetalingscapaciteit het belangrijkste criterium. De bank zal elk dossier geval per geval grondig bekijken, de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers analyseren en van hen in vele gevallen een eigen inbreng vragen. Verantwoorde kredietverlening is van enorm belang, en dat dient ook in de toekomst behouden te blijven. Een optimaler beleidskader kan daar bij helpen, en Febelfin wil hieraan maximaal ondersteuning geven.

bron: Febelfin.be