De Gentse start-up Teamleader voerde een onderzoek uit naar het tijdsgebruik van de Belgische ondernemer, dat ze ‘De Tijdstrijd’ noemden. Deze enquête geeft aan dat ondernemers hard werken en zeven dagen op zeven met hun bedrijf bezig zijn.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO): ‘Deze enquête toont overduidelijk aan dat ondernemers dagdagelijks, met veel inzet en overtuiging, aan de kar van de economische groei trekken. Ondernemers verdienen dan ook respect: zonder hen is er geen groei, zonder groei is er geen welvaart, en zonder welvaart zijn er geen jobs.’

Uit het onderzoek blijkt dat de Belgische ondernemer gemiddeld 55 uur per week werkt en het werk moeilijk kan loslaten ’s avonds, in het weekend of tijdens de vakantie. Ondernemers die echter gebruik maken van software voor automatisering, werken iets minder uren, besteden minder tijd aan administratie en hebben meer mogelijkheden om te groeien. Investeren in digitale ontwikkeling kan dus lonen.

‘De impact van automatisering en digitalisering op het hedendaagse ondernemerschap is enorm. Als je de ogen sluit voor de digitale revolutie, hink je uiteindelijk achterop. Een positieve houding ten opzichte van digitalisering is dan ook cruciaal.’, zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. In dit kader wil hij graag de volgende drie elementen aanstippen.

  • In de eerste plaats gaat digitalisering hand in hand met administratieve vereenvoudiging. Er zijn immers veel mogelijkheden om de administratieve lasten te verminderen dankzij digitalisering: zo kan je kiezen om een elektronische facturatiesysteem te gebruiken of om je productieproces te versnellen en te verbeteren door gebruik te maken van digitale programma’s. Dat zal wat investeringen vragen in het begin, maar nuttig en rendabel blijken op lange termijn.
  • Ook onderwijs en opleiding spelen een belangrijke rol. Niet alleen door studenten aan te moedigen te kiezen voor een STEM-richting (Science, Technology, Engineering & Mathematics), maar ook door opleidingen te voorzien aan medewerkers in bedrijven. Het is noodzakelijk dat zij van het begin betrokken worden bij het digitaliseringsproces. Door hen duidelijke feedback te geven en hen snel te leren omgaan met digitale tools, zullen interne bedrijfsprocessen vlotter verlopen.
  • Uiteindelijk wil het VBO ook een lans breken voor innovatie, dat bovendien het thema zal zijn van het jaarlijkse forum van de werkgeversorganisatie op 20 september aanstaande in Bozar Brussel. Productieprocessen kunnen immers ingrijpend veranderen dankzij digitale innovatie. Iedereen kan de productie immers beter volgen, in real time toegang krijgen tot de noodzakelijke gegevens en sneller en proactief reageren.

‘Als we ons welvaartsmodel in de toekomst willen blijven behouden, is het enerzijds noodzakelijk dat het beeld van “de ondernemer die de kar trekt” maximaal wordt erkend en gewaardeerd. Anderzijds is het voor onze ondernemers cruciaal om in te zetten op digitalisering en digitalisering eerder als een opportuniteit dan als een bedreiging te beschouwen.’, besluit Pieter Timmermans.

Bron: VBO