Het VBO betreurt ten sterkste de aankondiging van vandaag van de effectieve invoering van Amerikaanse tariefmaatregelen op de invoer van Europees staal en aluminium, dus ook van onze Belgische producenten. Het VBO waarschuwt tegen elke mogelijke escalatie.

De Amerikaanse president bevestigde vandaag de invoering van een bijkomende heffing van 25% op staal en 10% op aluminium uit de Europese Unie. Donald Trump schiet op het verkeerde doel. De oorzaak van de wereldwijde overcapaciteit in de staalsector ligt niet in Europa. Integendeel, de Belgische en Europese industrie hebben even sterk te lijden van de negatieve gevolgen als de Amerikaanse producenten. We moeten dus ondanks alles onze samenwerking met de Verenigde Staten rond dit fundamentele probleem voortzetten binnen het Global Forum on Steel Excess Capacity op initiatief van de OESO.

Achter het argument van nationale veiligheid waarmee Washington zwaait om de bijkomende heffing te rechtvaardigen, schuilt een protectionistische agenda die volledig past in de “America First Policy” van president Trump. Door dat argument te misbruiken riskeert hij het volledige multilaterale handelssysteem rond de WTO-regels ongeloofwaardig te maken. In ruimere zin dreigt de transactielogica van de Amerikaanse president de internationale handelsorde ernstig te ontwrichten. Een dergelijke dreiging en unilaterale ingreep vanwege de grootste handelspartner van de Unie kunnen wij niet aanvaarden. We mogen ook niet vergeten dat de Verenigde Staten in de top vijf staat van de handelspartners van België, alle landen meegeteld.

Wij staan achter maatregelen die de Europese Commissie neemt om het evenwicht te herstellen – EU-heffingen op bepaalde producten uit de VS – als reactie op de ongegronde unilaterale maatregelen van de Amerikaanse regering. Pieter Timmermans: “Europa moet nu krachtig reageren op de Amerikaanse provocatie op handelsgebied, in overeenstemming met onze rechten en plichten bij de WTO. Maar de Europese Commissie moet op proportionele wijze optreden. We mogen ons vooral niet in eigen voet schieten door maatregelen te nemen die nefast zijn voor Europese invoerders van Amerikaanse producten. We hebben in het verleden al dergelijke handelsgeschillen meegemaakt, maar vandaag gaat het een richting uit die de wereldwijde economische stabiliteit bedreigt. Ik herhaal: er is pas sprake van een handelsoorlog na de eerste ronde. We moeten absoluut vermijden dat dit escaleert!”

Een permanente en onvoorwaardelijke vrijstelling van VS-heffingen op staal en aluminium moet voor de Europese overheden een prioriteit blijven. Elke unilaterale toegeving aan de Verenigde Staten onder bedreiging zou onaanvaardbaar zijn. Daarom moeten we de trans-Atlantische gesprekken voortzetten. Met haar wil om de Amerikaanse onderhandelaars een positieve agenda voor te leggen over inter alia de tarieven van industriële producten, moet de Europese Commissie opkomen voor de belangen van de Europese ondernemingen.

Het VBO blijft de ontwikkelingen rond de Amerikaanse tariefmaatregelen en de Europese reactie op de voet volgen, in nauwe samenwerking met de betrokken sectoren.

Bron: VBO