Het aantal vacatures stijgt opnieuw in het eerste kwartaal 2018: er zijn 140.690 vacatures bij ondernemingen in het eerste kwartaal 2018 in plaats van 134.570 vacatures in het vierde kwartaal 2017. Het vacaturepercentage stijgt ook en gaat van 3,37% in het vierde kwartaal 2017 naar 3,47% in het eerste kwartaal 2018. Deze resultaten blijven echter lager dan het recordniveau dat in het derde kwartaal 2017 gehaald werd met 142.650 vacatures en een vacaturepercentage van 3,58%.

In vergelijking met de voorgaande jaren is de toename nog aanzienlijker: +0,85 procentpunt t.o.v. 2016 en +1,24 procentpunt t.o.v. 2014 met een stijging van +42.910 vacatures vanaf het eerste kwartaal 2016 en +57.630 sinds het eerste kwartaal 2014.

In Brussel en in Vlaanderen lag het vacaturepercentage nog steeds hoger dan in Wallonië (respectievelijk 3,39% en 3,77% tegenover 2,81% in Wallonië), het enige gewest dat zich onder de symbolische grens van 3% bevindt.

Het grootste deel van de vacatures bevond zich in middelgrote en grote ondernemingen (77,7%) maar het vacaturepercentage van deze ondernemingen was nog steeds lager dan in kleine ondernemingen (3,14% tegenover 5,44% voor ondernemingen met minder dan 10 werknemers). Het verschil tussen grote en kleine ondernemingen is echter kleiner geworden op een jaar tijd, aangezien het vacaturepercentage van kleine ondernemingen 5,68% bedroeg in het eerste kwartaal 2017, terwijl dat van grote en middelgrote ondernemingen 2,82% bedroeg.

Voor een groot deel ging het om uitzendarbeid (15,8%), met als resultaat een hoog vacaturepercentage in deze sector (17,2%). Het aantal vacatures heeft echter een daling gekend t.o.v. vorig kwartaal (-7,9% t.o.v. het vierde kwartaal 2017) en t.o.v. vorig jaar (-6,1% t.o.v. het eerste kwartaal 2017).

Ten opzichte van het vierde kwartaal 2017 stijgt het vacaturepercentage in de sectoren informatie en communicatie (ICT) (+0,59 procentpunt), horeca (+0,54 procentpunt) en handel (+0,46 procentpunt). Er waren ook dalingen in de sector van de wetenschappen en administratieve diensten (-0,49 procentpunt) en in de bouwnijverheid (-0,26 procentpunt). Alle activiteitssectoren zijn daarentegen gestegen sinds 2014. De sectoren horeca, wetenschappen en administratieve diensten en informatie en communicatie (ICT) bleken de meest dynamische sectoren te zijn met een vacaturepercentage van respectievelijk 5,14%, 5,52% en 7,28%.

In het eerste kwartaal 2018 bevindt 67,4% van de vacatures zich in vier activiteitssectoren: wetenschappen en administratieve diensten (26.950 vacatures, 19,2% van het totaal), de non-profitsector (25.730 vacatures, 18,3%), handel (22.780 vacatures, 16,2%) en industrie (19.400 vacatures, 13,8%). Het grootste deel van deze vacatures zijn in het Vlaams Gewest (65,1%), voor alle activiteitssectoren, waaronder de sectoren industrie (79,6%), bouwnijverheid (75,6%) en informatie en communicatie (ICT) (71,6%). De vacatures zijn echter oververtegenwoordigd in het Brussels Gewest in de financiële sector (44,5%) en de vastgoedsector (43%) en in het Waals Gewest in de horecasector (42,8%) en de non-profitsector (30,9%).

Bron: Statbel