Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in het derde trimester van 2019 met 13,5% ten opzichte van het derde trimester van 2018. Ook in bedrag was er een stijging, met 14,4%.

In het derde trimester van 2019 werden er ongeveer 69.500 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 9,4 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Dit is een stijging van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met ongeveer 11% ten opzichte van het derde trimester van vorig jaar. In bedrag werd er 10,7% meer krediet verstrekt dan toen.  Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) recent heeft gepubliceerd.

De zeer lage rentevoeten voor hypothecaire kredieten blijven de vraag stimuleren. Volgens cijfers gepubliceerd door de Nationale Bank van België bedroegen die in augustus tussen 1,55% (voor kredieten met een veranderlijke rentevoet en een initiële periode van rentevastheid tot één jaar) en 1,74% (voor kredieten met een initiële rentevaste periode van meer dan 10 jaar). Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor het derde trimester van 2019 in vergelijking met het derde trimester van 2018:

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in het derde trimester van 2019 gestegen met 13,5% ten opzichte van het derde trimester van 2018. Het bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met 14,4%. Er werden 96.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van iets meer dan 14 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in het derde trimester van 2019 in aantal gestegen met ongeveer 11%. Het overeenstemmende bedrag steeg met 10,7%. Er werden zodoende ongeveer 69.500 kredieten verstrekt voor een totaal  bedrag van 9,4 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Er is een stijging van de kredietverlening over alle doeleinden heen.  Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning kende procentueel de sterkste stijging, nl. +21,6% of 2.673 kredieten meer dan in het derde trimester van 2018. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (+2.730) lag in het derde trimester van 2019 7,8% hoger dan in het derde trimester van 2018. Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (+434) kende een stijging met 17,6%, terwijl het aantal bouwkredieten (+475) 5,7% hoger lag. Het aantal kredieten voor andere doeleinden (garage, bouwgrond) (+626) kende een stijging met 14,7%.
  • Het aantal externe herfinancieringen (+2.309) steeg in het derde trimester van 2019 met 37% ten opzichte van het derde trimester van 2018. Er werden in het derde trimester van 2019 meer bepaald iets meer dan 8.500 externe herfinancieringen verstrekt voor een totaal bedrag van iets meer dan 1 miljard EUR.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg in het derde trimester van 2019 licht tot 163.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet bleef in het derde trimester van 2019 ongeveer onveranderd op 175.000 EUR. Het gemiddelde bedrag van de kredieten voor aankoop + verbouwing steeg verder tot 195.000 EUR.
  • In het derde trimester van 2019 koos ongeveer 86% van de kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoet daalde verder en betrof nauwelijks iets meer dan 1% van de verstrekte kredieten.

In het derde trimester van 2019 steeg het aantal verstrekte kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met iets meer dan 11% ten opzichte van het derde trimester van 2018. Het overeenstemmende bedrag steeg met 10,7%.

Het aantal kredietaanvragen steeg voor alle doeleinden. De kredietaanvragen voor de aankoop van een woning (+4.181) stegen met 8,2%, deze voor de aankoop + renovatie van een woning (+909) met 21,4%.  Ook het aantal kredietaanvragen voor de bouw van een woning (+1.686, hetzij +17,8%) en voor de renovatie van een woning (+4.083, hetzij +28,5%) kenden een stijging, evenals het aantal kredietaanvragen voor andere doeleinden (garage, bouwgrond, …) (+569, hetzij +10%). Daarnaast kende in het derde trimester van 2019 het aantal aanvragen voor externe herfinancieringen een stijging met meer dan 36%.

In het derde trimester van 2019 steeg het aantal verstrekte kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met iets meer dan 11% ten opzichte van het derde trimester van 2018. Het overeenstemmende bedrag steeg met 10,7%. Het totaalbedrag van de in het derde trimester verstrekte kredieten bereikt daarmee het hoogste niveau ooit in een derde trimester. Dit was ook reeds het geval in de voorgaande trimesters.

 

Stijging van het aantal kredieten, ongeacht de bestemming

 

Er werden in het derde trimester van 2019 ongeveer 69.500 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van ongeveer 9,4 miljard EUR– externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van het derde trimester van vorig jaar was er een stijgingwaar te nemen over alle bestemmingen heen. Het aantal kredieten voor de renovatie van een woning kende procentueel de sterkste stijging, nl. +21,6% of 2.673 kredieten meer dan in het derde trimester van 2018. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (+2.730) lag in het derde trimester van 2019 7,8% hoger dan in het derde trimester van 2018. Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing(+434) kende een stijging met 17,6%, terwijl het aantal bouwkredieten (+475) 5,7% hoger lag. Het aantal kredieten voor andere doeleinden  (+626) kende een stijging met 14,7%.
Daarnaast kende in het derde trimester van 2019 ook het aantal externe herfinancieringen verder een stijging met 37%. Er werden meer bepaald 8.560 externe herfinancieringen verstrekt voor een totaal bedrag van iets meer dan 1 miljard EUR.

Gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning stijgt tot 163.000 EUR

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woningsteeg in het derde trimester van 2019 tot 163.000 EUR. Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de bouw van een woning bleef in de loop van het derde trimester van 2019 omzeggens onveranderd op 175.000 EUR. Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie steeg in het derde trimester opnieuw tot ongeveer 195.000 EUR.

Meer dan 8 op 10 kredietnemers opteert voor een vaste rentevoet

In het derde trimester van 2019 kozen 8 op 10 kredietnemers (86%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 13% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Zoals in het vorige trimester daalde het aantal kredietnemers dat voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet opteerde verder tot nog slechts iets meer dan 1%.

Rekening houdend met de nog steeds zeer lage rentevoeten blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid. Toch kiest ook ongeveer 14% voor een veranderlijke rentevoet. Een zeer beperkt aantal opteert nog voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet. Maar ook in geval van een veranderlijke rentevoet wordt de consument door de wetgeving ten zeerste beschermd. Zo kan de veranderlijke rentevoet na aanpassing aan de evolutie van de toepasselijke referte-indexen nooit meer bedragen dan het dubbele van de initiële rentevoet.

Verantwoorde hypothecaire kredietverlening blijft het uitgangspunt

De kredietsector is en blijft zich ervan bewust dat hypothecaire kredietverlening met grote zorg moet gebeuren en dat verantwoorde kredietverlening het absolute uitgangspunt moet blijven.  Op dat punt zit de sector op dezelfde lijn als de toezichthouder: de kredietverstrekkers moeten de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen om enerzijds maximaal te vermijden dat individuele kredietnemers te omvangrijke leningen zouden aangaan, en anderzijds op termijn de financiële stabiliteit te vrijwaren.

De volledige statistieken inzake hypothecair krediet (2000 – 2019 Q3) opgesplitst naar de bestemming van het krediet en naar het type van rentevoet, zijn beschikbaar op de website van de BVK onder de rubriek “Pers & cijfers”.

Bron: Febelfin.be