Jaarlijks vallen honderden bedrijven ten prooi aan fraude of oplichterij in de meest uiteenlopende vormen en gedaanten. Voor het nietsvermoedende slachtoffer kunnen de gevolgen dramatisch zijn, zowel op financieel als op menselijk vlak.

In Brussel loopt het bedrag dat met die oplichterspraktijken gemoeid is, sinds september 2010 op tot meer dan 37 miljoen euro. De politie krijgt per jaar honderden klachten binnen. En dan zijn er nog heel wat ondernemingen die niet eens klacht indienen.

Het VBO en andere ondernemersverenigingen, de overheid en de politie wijzen de bedrijven geregeld op de risico’s die ze lopen en op de maatregelen die ze kunnen nemen om die zwendelpraktijken te verijdelen. Onlangs nog lanceerde de regering, in samenwerking met de ondernemersverenigingen, waaronder het VBO, en ook Bpost, een preventiecampagne rond factuurfraude, met tips en advies die potentiële slachtoffers moeten helpen om de valstrikken te vermijden.

De vaakst voorkomende oplichterspraktijken zijn onder te brengen in drie hoofdcategorieën. Zo is er zwendel door middel van identiteitsfraude, ook wel Social Engineering genoemd. Deze fraude wordt op internationaal niveau georganiseerd en opgezet vanuit een echt businessmodel, op basis van een vooraf op het internet en via sociale netwerken verkregen grondige kennis van de geviseerde ondernemingen. Dan zijn er de bedriegers die malware installeren op een computer zonder medeweten of tegen de wil van de gebruiker. Bij het openen van een verdachte link of e-mail raakt het computersysteem van het bedrijf besmet. Tot slot is er een derde type bedrog dat steeds vaker voorkomt: factuurfraude. De oplichters onderscheppen een factuur en veranderen daarop het rekeningnummer. Wanneer de ontvanger betaalt, betaalt hij eigenlijk de oplichters. De facturen worden vaak onderschept in het postcircuit, maar er is ook steeds vaker sprake van digitale factuurfraude. De oplichters dringen vanop afstand binnen in het informaticasysteem van een leverancier en onderscheppen facturatiemails of passen het rekeningnummer aan. Hier zijn de slachtoffers zowel de verzender van de factuur die geen betaling ontvangt, als de ontvanger van wie de schuld blijft openstaan ondanks zijn betaling. Kmo’s en zelfstandigen zijn een geliefkoosd doelwit voor dit soort oplichterij, maar alle ondernemingen kunnen er het slachtoffer van zijn.

Er moet dus opgetreden worden, en dat is het doel van de preventiecampagne ‘Hoe factuurfraude vermijden?’, met eenvoudige, maar belangrijke tips om niet in de val te lopen.

Een verhoogde waakzaamheid bij de boekhoudafdeling, maar ook bij de informatica- en juridische diensten, kan al heel wat fraudescenario’s blootleggen. Een aantal knipperlichten kunnen wijzen op verdachte verrichtingen, zoals een ongebruikelijke geldtransfer, een wijziging van de betalingsgegevens van een gebruikelijke leverancier, verplichte geheimhouding of een abnormaal dringende betaling,…

En mocht u ondanks alles toch slachtoffer zijn van dit soort bedrog, neem dan meteen contact op met de betrokken banken om hun de fraude te melden en signaleer het incident op https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt

a4_nl_1

Bron: VBO