Om mogelijke gevallen van een minder efficiënte marktwerking in België te kunnen opsporen, ontwikkelde het Prijzenobservatorium een hulpmiddel waarmee meer dan 600 marktsectoren horizontaal geanalyseerd kunnen worden.

Uit de resultaten blijkt dat een eventueel minder efficiënte marktwerking vooral te verwachten is in sectoren als de vervaardiging van bouwmaterialen en verhuur.

Wat is een horizontale screening?

Het Prijzenobservatorium publiceert de nieuwe versie van de horizontale sectorscreening. Deze belicht de marktsectoren van de Belgische economie aan de hand van een analyse van verschillende aspecten van de marktwerking, zoals concentratie, marktstabiliteit, winstmarge, internationale openstelling en toegangsbarrières.

De screening laat toe na te gaan welke sectoren een verhoogde kans op een minder efficiënte marktwerking vertonen en derhalve om bijzondere aandacht van het Prijzenobservatorium vragen. Een minder goed functionerende markt kan gevolgen hebben voor het concurrentievermogen van de Belgische economie en voor het peil en het verloop van de consumptieprijzen: vandaar het belang om de marktwerking te analyseren. De analyse bestrijkt de periode 2009 tot 2013.

Sectoren met een verhoogde kans op een minder efficiënte marktwerking

Onder de industriële sectoren vallen in de screening verschillende takken van de vervaardiging van bouwmaterialen op, zoals de vervaardiging van kalk, gips, bakstenen en tegels. Deze sectoren kennen een sterke concentratie en een grote stabiliteit in de tijd. Hetzelfde geldt voor de sectoren rond afvalverwerking, die sterk kapitaalintensief zijn. Ook verschillende takken van de voedingsnijverheid, zoals de vervaardiging van suiker (met onder meer een hoge indicator van de winstmarge), worden aangehaald.

Onder de dienstensectoren zijn het verschillende netwerkdiensten, zoals telecommunicatie of sommige vervoersectoren, die uit de analyse naar voren komen, net zoals talrijke verhuursectoren, zoals autoverhuur en verhuur van kantoormateriaal, waar een hoge indicator voor de winstmarge in het oog springt. Verschillende sectoren van de groot- en kleinhandel worden eveneens naar voren geschoven in deze screening.

De resultaten van de screening vormen geen eindoordeel, maar een eerste stap in de analyse van de sectoren. Enkel aan de hand van grondige marktanalyses kan men de werking van de markt nauwkeuriger omlijnen.

Basis voor meer gedetailleerde situaties

Het Prijzenobservatorium voert jaarlijks een horizontale screening uit van de sectoren van de Belgische economie. Op basis van deze resultaten voert het Prijzenobservatorium meer gedetailleerde studies uit over de werking van bepaalde bedrijfstakken. De resultaten kunnen ook dienen als informatiebron voor de Belgische Mededingingsautoriteit, en voor de overheid in het algemeen.

Link naar de volledig studie

Bron: economie.fgov.be