In het eerste kwartaal van 2016 klom het uitstaande bedrag aan kredieten naar een nieuw hoogtepunt.

Er was net geen 135 miljard EUR aan krediet aan ondernemingen in omloop. Dat blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.  Daarnaast komen uit de barometer volgende conclusies naar voren:

– In het segment van de kredietaanvragen lag zowel het aantal (+3,5%) als het bedrag van de aanvragen (+10,2%) beduidend hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2015.
– Ook het bedrag van de kredietproductie steeg, namelijk met +13%. Het aantal verstrekte kredieten bleef stabiel.
– In vergelijking met de eerste kwartalen van voorgaande jaren, werden nooit minder kredieten geweigerd dan in het eerste kwartaal van 2016.

Bovenstaande positieve cijfers worden mede in de hand gewerkt door de lage rentetarieven. Uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat de gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in maart 2016 verder daalde tot 1,80%, een nieuw historisch laagtepunt.

Isabelle Marchand, woordvoerster Febelfin: “Door de aangehouden lage rentevoeten doen ondernemers meer beroep op bancair krediet. Bovendien werden in vergelijking met de eerste kwartalen van voorgaande jaren nooit minder kredietaanvragen geweigerd dan in het eerste kwartaal van 2016, en dit sinds de start van onze kredietbarometer in 2009. Deze tendensen leidden tot een stimulering van de kredietproductie en een nieuw recordbedrag van net geen 135 miljard EUR aan kredieten aan ondernemingen in omloop. We kunnen dan ook vaststellen dat er sprake is van een gunstige kredietevolutie waaraan banken te allen tijden een positieve bijdrage trachten te blijven leveren.”

Een overzicht van de cijfers en meer kunt u terugvinden via de website www.financieringvanondernemingen.be

Bron: Febelin