De hypothecaire kredietverlening kende in 2022 twee snelheden, een stijging in de eerste jaarhelft en een dalende trend in de tweede jaarhelft. Ondanks die dalende trend in de afgelopen maanden, werd 2022 opnieuw een recordjaar.

  • Het aantal kredietaanvragen daalde, over heel 2022 bekeken, met ongeveer 14% ten opzichte van 2021, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, en ook in bedrag was er op vlak van de kredietaanvragen een daling met ongeveer 11% ten opzichte van 2021, maar ten opzichte van 2019 lag het aangevraagde bedrag toch nog 5,6% hoger.
  • In 2022 werden, nog steeds herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, uiteindelijk meer dan 255.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten (5% minder dan in 2021) voor een totaalbedrag van bijna 43 miljard EUR, opnieuw een absoluut recordbedrag.
  • In de eerste jaarhelft van 2022 werd daarvoor de basis gelegd. In de tweede jaarhelft zette zich een daling in.

Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) heeft gepubliceerd.

Ommekeer in de tweede jaarhelft

In de eerste jaarhelft van 2022 kende de hypothecaire kredietverlening een verdere opgang, na een al even sterk 2021. Toen werd nog een groei met meer dan 10% aan verstrekte kredietbedragen opgetekend.

Vanaf de tweede jaarhelft hebben onder meer de stijgende rentevoeten en de gevolgen van de energiecrisis een toenemende impact op de terugbetalingscapaciteit en dus ook op de kredietverlening. Er werd in bedrag 4% minder krediet verleend dan in de tweede jaarhelft van 2021. Niettemin werd over heel 2022 een recordbedrag aan hypothecair krediet verleend, ondanks een globale daling van het aantal kredietovereenkomsten met meer dan 5%.

De rentevoeten hebben dus een belangrijke rol gespeeld in de evolutie van het voorbije jaar, inzonderheid in de tweede jaarhelft. Volgens cijfers gepubliceerd door de Nationale Bank van België bedroegen de rentevoeten in november 2022 tussen 2,76% (voor kredieten met een veranderlijke rentevoet en een initiële periode van rentevastheid van meer dan 10 jaar) en 3,67% (voor kredieten met een initiële rentevaste periode van meer dan 1 jaar en minder dan 5 jaar).

Lees dit persbericht verder op de website van Febelfin