Wie sinds zaterdag 21 juli 2018 een crowdfundingsactie opzet, dient geen prospectus meer aan te maken als hij minder dan 5 miljoen EUR wenst op te halen. Tot dan moest zo’n gedetailleerd informatiedocument opgemaakt worden voor acties vanaf 300.000 EUR. Febelfin toont zich tevreden met de versoepeling van de Prospectuswet. Dankzij de inspanningen van de regering kunnen kmo’s makkelijker toegang krijgen tot de alternatieve financieringsmarkt. De nieuwe wet is dan ook een welgekomen duw in de rug van ondernemers die op zoek zijn naar risicokapitaal.

 

Karel Van Eetvelt, CEO van Febelfin: “Wij verwachten dat de nieuwe regels een belangrijke impuls zullen bieden aan crowdfunding, en algemener mogelijks ook aan openbare aanbiedingen van effecten door kmo’s. Tot nog toe was de hoge kost verbonden aan het opstellen van een prospectus – die vaak honderden pagina’s lang was –  een onoverkomelijke drempel om kapitaal op te halen via crowdfunding of de uitgifte van aandelen of obligaties.”

De nieuwe prospectusplicht uitgelicht

 

Binnen de nieuwe Prospectuswet gelden volgende regels:

 

  • Er dient geen prospectus te worden opgesteld voor aanbiedingen van effecten van minder dan 500.000 EUR, op voorwaarde dat de belegger voor maximum 5.000 EUR kan ingaan op het aanbod (dat geldt ook voor aanbiedingen via crowdfunding);
  • Voor aanbiedingen tussen 500.000 EUR en 5 miljoen EUR geldt een vrijstelling van prospectus. Er dient echter wel een “informatienota” te worden opgesteld. Dit is een beknopt document waarin essentiële informatie over het aanbod is opgenomen;
  • Voor aanbiedingen hoger dan 5 miljoen EUR moet een prospectus worden aangemaakt.
  • Voor aanbiedingen die verlopen via een notering op een niet-gereglementeerde markt is geen prospectus vereist voor aanbiedingen tot 8 miljoen EUR.
  • Voor aanbiedingen die verlopen via een notering op een gereglementeerde markt (bv. Euronext) is dan weer altijd een prospectus vereist.

 

Voorheen kon de crowdfunder enkel van een vrijstelling van prospectus genieten als hij via zijn crowdfundingsactie niet meer dan 300.000 EUR wenste op te halen, en dit voor de volgende twee scenario’s:

 

  • wanneer de aanbieding niet via een erkend crowdfundingsplatform verloopt en de belegger voor maximaal 1.000 EUR kan intekenen;
  • wanneer de aanbieding wel via een erkend crowdfundingsplatform verloopt en de belegger voor maximaal 5.000 EUR kan intekenen.

 

De nieuwe Prospectuswet komt er onder impuls van een Europese verordening en zal België op een meer evenredig Europees level playing field brengen. In verschillende van onze buurlanden lag de vrijstelling van prospectus namelijk een stuk hoger dan de drempel van – tot op heden – 300.000 EUR. Dit onevenwicht wordt door de nieuwe Prospectuswet weggewerkt.

 

De Regering bereidt bovendien nog een aantal hervormingen voor van het vennootschapsrecht. Zo worden de regels om obligaties uit te geven versoepeld en krijgt een besloten vennootschap (de opvolger van de BVBA) de mogelijkheid om beroep te doen op de kapitaalmarkt.

 

Dankzij de combinatie van deze maatregelen wordt het regelgevend kader voor ondernemingen die een beroep doen op risicokapitaal aanzienlijk aantrekkelijker.

 

Bron: Febelfin