Eind 2018 hebben 6 270 641 kredietnemers samen 11 136 334 kredieten in de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank. Dit is een daling met 1,0 % tegenover 2017. Terwijl het aantal kredietopeningen opnieuw vermindert, blijven de andere kredietvormen verder aangroeien. De belangrijkste vaststelling is echter dat het aantal wanbetalers voor het tweede opeenvolgende jaar afneemt.

Hypothecaire kredieten: grotere bedragen en langere looptijd

Net zoals in 2017 al het geval was, werden nieuwe hypothecaire kredieten ook in 2018 zowel voor een groter bedrag als voor een langere duur aangegaan. Het mediaan kredietbedrag steeg met 4,5 % tot 104.500 euro. Ook de looptijd verlengde in 2018 opnieuw. Tot 2016 werd die looptijd jaar na jaar korter, maar in 2017 kwam er een einde aan deze trend en het voorbije jaar werd die ommekeer bevestigd. Terwijl in 2016 slechts 28,0 % van de hypothecaire kredieten werd afgesloten voor een duur van meer dan 20 jaar, liep dit in 2018 op tot 38,5 %. De mediaan looptijd nam zo op korte tijd met 36 maanden toe en bedraagt nu 20 jaar.

Wanbetalingen dalen opnieuw in 2018

Sinds 2008 verslechterden de verschillende wanbetalingsindicatoren jaar na jaar. Maar in 2017 was er voor de eerste keer sprake van een kentering. Deze positieve trend wordt in 2018 bevestigd. Alle indicatoren kenden vorig jaar opnieuw een betekenisvolle verbetering:

  • Eind 2018 stonden er 521 878 wanbetalingen geregistreerd in de Centrale. Dit is een daling met 3,6 %. Deze positieve evolutie is algemeen en doet zich voor bij zowel de verkopen op afbetaling (- 8,2 %), de hypothecaire kredieten (- 4,9 %), de kredietopeningen (- 3,6 %) als de leningen op afbetaling (- 2,0 %). Er werden 10 % minder nieuwe wanbetalingen opgetekend dan in 2017 en zelfs een vijfde minder dan in 2016.
  • Het totaal achterstallig bedrag daalt met 5,2 % tot 2,8 miljard euro.
  • Het totale aantal kredietnemers met een betalingsachterstand is eind 2018 met 2,4 % afgenomen tot 354 879 personen. In de loop van het jaar hebben 8 % minder personen een nieuwe betalingsachterstand opgelopen dan in 2017 het geval was.
  • Eind 2018 telt de Centrale 89 034 personen met een lopende collectieve schuldenregeling. Dit is een daling met 4,8 %. In vergelijking met 2017 werden 14 % minder nieuwe procedures opgestart.

Raadplegingen databank nemen toe

De kredietgevers consulteerden de centrale databank in 2018 8,2 miljoen keer. Dat is een toename met 6,0 %. Gemiddeld werden de gegevens elke werkdag 31 055 keer geraadpleegd. In 5,9 % van de gevallen stond de persoon op wie de raadpleging betrekking had, geregistreerd met een betalingsachterstand of een collectieve schuldenregeling. Er werden eveneens 340 000 aanvragen behandeld van consumenten die hun persoonlijke gegevens wensten te kennen. Meer dan drie vierde van de aanvragen gebeurt via internet.

Het volledige statistisch verslag van de Centrale voor kredieten aan particulieren is beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België (www.nbb.be).

Bron: NBB