De Belgische banken blijven in het derde trimester van dit jaar aan recordhoogte kredieten verlenen aan ondernemingen. Ook de ondernemingen zelf vroegen veel krediet aan: het voorbije trimester bijna 12% meer dan het jaar ervoor. De banken accepteerden de meeste kredietaanvragen: de weigeringsgraad ligt hierdoor historisch laag. Dat blijkt uit de Febelfin kredietbarometer.

Ondernemers vragen meer krediet

 

In het derde trimester van 2018 vroegen ondernemers 11,7% meer kredieten aan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is het op één na hoogste stijgingspercentage sinds de start van de metingen in 2009.  Kijken we naar het bedrag aan gevraagde kredieten, dan zien we een stijging van 4,2%.

 

Banken volgen kredietvraag

De banken beantwoorden de toenemende vraag naar krediet van ondernemingen. Het aantal verstrekte kredieten steeg in het derde trimester van 2018 met 8,6% tegenover hetzelfde trimester vorig jaar. Dit is het sterkste stijgingspercentage sinds de start van de metingen in 2009. Het hieraan gekoppeld bedrag steeg met 3,2%.

In vergelijking met alle derde trimesters van eerdere jaren ligt de weigeringsgraad in het derde trimester van 2018 op zijn laagste niveau. Nooit eerder werden minder kredietaanvragen geweigerd.

Hoe komt dit?

  • Ondernemers onderbouwen hun kredietdossiers goed. Zo vergroten zij zelf hun kansen om hun onderneming te kunnen opstarten of te laten groeien.
  • Door het strikter regime voor de voorafbetalingen van vennootschapsbelasting hebben ondernemers waarschijnlijk meer krediet aangevraagd om die voorafbetalingen te financieren. De banken keuren die kredieten bijna altijd goed.

Volgens de Nationale Bank van België (NBB) hebben ondernemingen ook zelf het gevoel dat er relatief weinig kredietbelemmeringen zijn. Ze ervaren de opgelegde kredietvoorwaarden als gunstig. Slechts 5,5% van de ondernemers ervaart het anders.

Bron: NBB. Een daling betekent een verbetering in de perceptie van de kredietbelemmeringen.

Uitstaand bedrag ondernemingskredieten blijft hoog

Het bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten (inclusief verbinteniskredieten, dat zijn bijvoorbeeld garantiekredieten en documentaire kredieten) staat in het derde trimester van 2018 nog steeds heel hoog. Namelijk 156,2 miljard euro in september 2018.

Tegenover juni 2018 (156,4 miljard euro) is dit een minieme terugval van nog geen 0,2 miljard euro. Deze daling is te wijten aan een volledige terugbetaling van het opgenomen bedrag op een grote kredietlijn bij een grote bank. Uit cijfers van de NBB blijkt dat het uitstaand bedrag al opnieuw steeg in oktober 2018.

Ondernemingen lenen aan gunstige tarieven

De gunstige krediettarieven zorgen er mee voor dat ondernemers meer krediet aanvragen. In oktober 2018 bedroeg de gewogen gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten 1,60%.

Doordat ondernemingen langere tijd van deze lage rente willen genieten, vragen ze vooral  bankkredieten aan met een lange looptijd (meer dan 5 jaar).

Toch namen ze in 2018 opnieuw meer krediet op korte termijn (tot 1 jaar) op. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het strikter regime voor de voorafbetalingen van vennootschapsbelasting en met een grotere financieringsbehoefte van de eigenlijke bedrijfsvoering.

Wat is de Febelfin kredietbarometer?

De Febelfin barometer geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, de kredietproductie of nieuwe verstrekte kredieten, het totaal uitstaand volume aan kredieten en de weigeringsgraad. De barometer wordt om de drie maanden opgesteld. Hij dekt bijna de totaliteit van de markt.

Bron: Febelfin.be