In het eerste trimester van 2018 stond een recordbedrag van 152 miljard EUR aan krediet aan ondernemingen uit. De kredietomloop steeg hiermee 6,9% op jaarbasis.

Ondernemers vroegen en kregen meer bancair krediet verleend in het eerste trimester van 2018 tegenover het eerste trimester van 2017.

Kijken we naar de kredietaanvragen, dan noteren we een stijging van 10,4% qua aantal en 26,7% qua bedrag. Bij de verstrekte kredieten zien we een toename van 1% qua aantal en 30,8% qua bedrag. De significante stijging in bedragen is toe te schrijven aan enkele uitzonderlijk grote kredieten.

Nooit eerder werden er bovendien minder kredietaanvragen geweigerd. De weigeringsgraad lag in het eerste trimester van 2018 dan ook op zijn laagste niveau. Dit laat vermoeden dat ondernemers hun kredietdossiers goed onderbouwen. Op die manier maximaliseren zij zelf hun kansen om hun onderneming te kunnen opstarten of te laten groeien.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

Kredietomloop bereikt nieuw hoogtepunt

In maart 2018 bereikte het uitstaande bedrag aan ondernemingskredieten een nieuw hoogtepunt van 152 miljard EUR.

Aantal aangevraagde kredieten kent hoogste stijgingspercentage ooit

De aangevraagde kredieten evolueerden als volgt in het eerste trimester van 2018 tegenover hetzelfde trimester van 2017:

  • een stijging van 10,4% voor het aantal aangevraagde kredieten
  • een stijging van 26,7% voor het overeenstemmende bedrag

De stijging van het aantal aangevraagde kredieten in het eerste trimester van 2018 in vergelijking met hetzelfde trimester vorig jaar kent zijn hoogste stijgingspercentage sinds de start van de metingen. Sinds het tweede trimester van 2015 is het zelfs de twaalfde opeenvolgende trimestriële stijging van het stijgingspercentage.

De zeer forse stijging in bedrag kan worden verklaard door enkele uitzonderlijk grote kredieten die werden aangevraagd door een beperkt aantal cliënten. Dit kadert mogelijk in de resultaten van de BLS enquête van de Nationale Bank van België (NBB) waar de banken aangeven dat de ondernemingen aanzienlijke financieringsbehoeften hebben voor fusies en overnames, en dat de banken soepeler zijn in het toestaan van leningen voor grotere bedragen.

De evolutie van de nieuwe verstrekte kredieten in het eerste trimester van 2018 ten opzichte van hetzelfde trimester van het voorgaande jaar is als volgt:

  • een stijging van 1,0% voor het aantal nieuw verstrekte kredieten
  • een stijging van 30,8% voor het bijhorende bedrag

De stijging in bedrag is opnieuw toe te wijzen aan enkele uitzonderlijk grote kredieten in het eerste kwartaal van 2018. Het totaal geproduceerde bedrag was namelijk het op twee na hoogste in het eerste kwartaal van 2018 sinds de start van de metingen.

Weigeringsgraad ligt op laag niveau

De weigeringsgraad van het eerste trimester van 2018 ligt in vergelijking met alle eerste trimesters op het laagste niveau sinds 2009.

De banken gaven in de Bank Lending Survey (BLS) aan dat ze in het eerste trimester van 2018 hun kredietverleningscriteria voor de derde keer op rij onveranderd hebben gehouden. De laatste verstrakking dateert van het eerste trimester van 2013 en sedertien hebben de banken die criteria herhaaldelijk versoepeld.

De Belgische ondernemers lieten in de periodieke enquête van de NBB optekenen dat hun perceptie van de kredietbelemmering licht is gestegen. In april 2018 beschouwden 5,4% van de ondernemers de kredietvoorwaarden als ongunstig terwijl dit 5,0% was in januari 2018. Hiermee bevindt deze indicator zich op het op één na laagste punt ooit sinds de start van de metingen in 2003.

Een daling op de bovenstaande grafiek geeft een verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers ervaren.

Lage rentetarieven blijven kredietverlening ondersteunen

Overigens blijft nieuw bankkrediet voor ondernemingen zeer goedkoop.
De gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten steeg in maart 2018 t.a.v. februari 2018 met 1 basispunt, naar 1,65%3. De lage rentetarieven blijven op die manier de kredietgroei ondersteunen. Overigens is intussen door de Nationale Bank van België (NBB) gemeld dat deze gemiddelde rente in april is gedaald tot 1,59%.

Bron: Febelfin.be / www.financieringvanondernemingen.be