Gedurende de maand november 2019 gingen in België in totaal 745 bedrijven failliet.

Deze faillissementen leidden tot het verlies van 1.368 arbeidsplaatsen: 754 voltijdse banen, 308 deeltijdse banen en 306 banen van loontrekkende werkgevers.

 

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.985, een stijging van 1,1% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

 

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 1,4%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 9,4%; in de handel was er een daling met 0,5% en in de horeca waren er 8,3% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 3,0%.

 

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 6,0% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 6,4% en Brussel kent een daling van 10,0%.

Bron: Statbel.be