Een toenemend aantal Noord-Amerikaanse bedrijven verwacht dat hun aantal openstaande facturen de komende maanden zal toenemen. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld verwacht maar liefst één op de drie (33%) leveranciers in een B2B-context dat het aandeel van hun klanten dat betalingen met meer dan 90 dagen uitstelt, zal toenemen. Dit blijkt uit een analyse van kredietverzekeraar Atradius. Die laattijdige betalingen dreigen ook een impact te hebben op Belgische exporteurs naar de Verenigde Staten.

“Na tien jaar van dalende insolventiecijfers verwachten we de komende maanden een toename van betalingsachterstanden in de Verenigde Staten: een trendbreuk”, zegt Christophe Cherry, Country Director BeLux bij Atradius. “De omslag is vooral te wijten aan regelmatige koerswijzigingen in het handelsbeleid van overheden en een vertraging van de globale economie.”

De zwaarst getroffen sectoren in de VS zijn de metaalsector (83% verwacht meer achterstallige facturen), de bouwsector (40%) en de ICT/elektronicasector (33%). Volgens Atradius is het handelsconflict tussen de VS en China, en de economische onzekerheid die daaruit voortvloeit, een belangrijke verklaring voor de toename in achterstallige facturen.

De tegenvallende verwachtingen in Amerika dreigen ook hun tol te eisen op Belgische exporteurs, met name in de zwaarst getroffen sectoren. De export naar de VS was in 2017 nog goed voor iets meer dan 18,5 miljard euro, becijferde het Agentschap voor Buitenlandse Handel begin dit jaar. Dit maakt van de VS de zesde belangrijkste afzetmarkt voor Belgische exporteurs.

“Belgische ondernemers doen er dus goed aan om de evolutie van de markt in de VS nauwgezet op te volgen”, besluit Christophe Cherry. “Bedrijven die actief zijn in zwaar getroffen sectoren dekken zich best in tegen de verontrustende signalen die we nu zien opduiken in Noord-Amerika.”

Meer informatie over de toename van achterstallige facturen in Noord-Amerika is te vinden op de website van Atradiusatradius.be/nl/rapporten

Bron: Creditexpo.be