Het Waals Gewest kent een nieuwe premie toe aan ondernemingen die behoren tot een van de sectoren die momenteel nog gesloten zijn. Het bedrag van de premie verschilt naargelang van de datum waarop u verplicht hebt moeten sluiten (19 oktober of 2 november 2020) en de grootte van uw onderneming. Wie heeft er recht op? Hoeveel bedraagt de premie? Welke stappen moeten gevolgd worden? Anne Ghysels, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

Wie heeft er recht op?

Om deze premie te genieten moeten de ondernemingen aan bepaalde voorwaarden voldoen:

–         Vóór de datum van verplichte sluiting (19 oktober of 2 november 2020) een vestigingseenheid in het Waals Gewest hebben;

–         Een onderneming of een zelfstandige zijn waarvan de activiteit valt onder een van de bijgevoegde NACE-codes. Op deze website vindt u de lijst van de NACE-codes die in aanmerking komen: https://indemnitecovid.wallonie.be/fr

–         Zich er op erewoord toe verbinden in het jaar 2021 geen dividend uit te keren.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het bedrag van de premie hangt af van de grootte van de onderneming (uitgedrukt in voltijdse equivalenten – VTE’s) en de datum van uw verplichte sluiting. Het aantal VTE’s wordt bepaald op basis van het gemiddelde aantal werknemers in 2019 dat krachtens een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld was in uw gezamenlijke bedrijfszetels (die overeenstemmen met het aantal JAE’s (arbeidseenheden)), berekend op grond van uw DmfA-aangiften voor 2019.

Afhankelijk van deze criteria kan de premie tussen 3.250€ en 12.000€ liggen.

Deze premie kan slechts eenmaal per onderneming ingeschreven in de KBO worden toegekend. De onderneming mag geen premie hebben ontvangen van een ander deelgebied in het kader van de coronacrisis.

Welke stappen moeten gevolgd worden?

De onderneming moet een online-aanvraagformulier indienen via de website van het Waals Gewest die voor steunaanvragen is gecreëerd. De aanvraag kan vanaf 10 maart 2021 via dit webplatform worden ingediend, besluit Anne Ghysels.

Bron: Partena