13 februari 2023 – Heel wat bedrijven, de bouwsector voorop, gaan nog steeds gebukt onder de gevolgen van de energiecrisis, de hoge inflatie en stijgende grondstofprijzen. De Betalingsbarometer van Atradius, marktleider in kredietverzekering in België en Luxemburg, toont aan dat de bouwsector de impact van de economische onzekerheid blijft voelen. De barometer becijfert dat, na een krimp van 0,8% in 2022, de bouwproductie in 2023 met 1,3% verder kan krimpen. Bovendien zijn een stijgend aantal betalingsachterstanden en faillissementen haast onvermijdelijk. Het is zoeken naar enkele lichtpuntjes, maar die zijn er wel.

2023 opnieuw een moeilijk jaar voor bouwsector

Uit de analyse van kredietverzekeraar Atradius blijkt dat vooral de woningbouw en industriële bouw te lijden hebben onder de hoge inflatiecijfers en de hogere financieringskosten voor bouwactiviteiten.

Daarnaast krijgt ook de residentiële bouw het hard te verduren met een krimp van 3,5% in België. Een trend die Atradius ook in onze buurlanden, Frankrijk (-3,2%) en Duitsland (-3,5%), ziet. Enkel voor Nederland wordt een groei van 2,2% voorspeld.

Toch ziet Atradius ook een positief signaal. De civil engineering productie (dit gaat onder meer over infrastructuurprojecten en -systemen zoals wegen, gebouwen, luchthavens, tunnels, bruggen en systemen voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling) zal dit jaar als enige tak binnen de bouwsector naar verwachting groeien (met ongeveer 3%). Een van de drijvende krachten achter deze groei zijn de overheidsinvesteringen in duurzame energie en infrastructuurprojecten.

Meer betalingsachterstanden en tot 20% meer faillissementen

Een andere belangrijke indicator is de Days Sales Outstanding (DSO) of het gemiddeld aantal dagen dat een bedrijf nodig heeft om een factuur betaald te krijgen. De laatste Atradius Betalingsbarometer toont dat de DSO in de Belgische bouwsector gemiddeld meer dan 60 dagen bedroeg in de afgelopen 12 maanden. Dat is aanzienlijk hoger dan de gevraagde gemiddelde betalingstermijn van 41 dagen. Het probleem van betalingsachterstanden wordt hiermee voor heel wat bouwbedrijven pijnlijk duidelijk. Bovendien geven 55% van de bevraagden aan dat ze verwachten dat dit nog zal verslechteren in de loop van dit jaar. Het uitstellen van betalingen aan leveranciers, om een cashtekort te vermijden, kan een gevaarlijk schokeffect in de aanvoerketen in de bouwsector teweeg brengen.

Om de hogere kosten op te vangen, kiezen meer en meer ondernemingen en aannemers voor prijsherzieningsclausules. Dit betekent dat de oorspronkelijke materiaalkost uit het contract kan aangepast worden als deze spectaculair de hoogte in gaat. Dat is echter niet zonder risico want wie dit doet, wedt op twee paarden. Als de prijs plots gaat zakken dan heeft dit het omgekeerde effect voor het bouwbedrijf.

Door de slechte economische vooruitzichten voor dit jaar, de stijgende hoge inputprijzen en het aflopen van (pandemie gerelateerde) overheidssteun, zullen ook faillissementen in 2023 verder toenemen. Zo verwacht Atradius dat bedrijfsfaillissementen dit jaar met meer dan 20% zullen stijgen. Uit de bevraging blijkt ook meteen dat dit de grootste bezorgdheid is voor heel wat bedrijven, naast de onzekerheid over de wereldeconomie en de vrees voor een opflakkering van de pandemie.

Bron: Atradius