Ondernemers nog onvoldoende bekend met nieuw Wetboek van Vennootschappen en verenigingen

De commissie Justitie heeft vandaag in tweede lezing het licht op groen gezet voor het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. De hervorming heeft een belangrijke impact op de Belgische ondernemingswereld. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), bedrijfsinformatiespecialist Graydon en de Federatie van het Notariaat (Fednot) brengen daarom een brochure uit waarin de kernpunten van deze omvangrijke hervorming op een bevattelijke wijze worden toegelicht. De hervorming noodzaakt ondernemers om stil te staan bij de vele juridische facetten die gepaard gaan met de opstart en de uitbouw van een onderneming. Het vernieuwde wetboek biedt aanzienlijke opportuniteiten om het juridische kader af te stemmen op de werkelijke noden en wensen van ondernemers.

De regels die het leven van een vennootschap beheersen, krijgen een diepgaande hertekening. Flexibilisering, modernisering en vereenvoudiging zijn daarbij de uitgangspunten. Dat klinkt erg mooi, maar wat betekent dat concreet voor een ondernemer? Moet ik morgen meteen mijn statuten aanpassen? Ben ik nog steeds baas in eigen bedrijf?

Om ondernemers wegwijs te maken in de belangrijkste innovaties hebben Fednot, Graydon Belgium nv en het VBO de handen in elkaar geslagen. Deze beknopte publicatie bevat een overzicht van de belangrijkste ‘aandachtspunten’ voor elke ondernemer en is beschikbaar via deze link.

Het nieuwe wetboek maakt het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht een stuk flexibeler en aantrekkelijker voor buitenlandse investeerders. Het Belgische vennootschapsrecht kan dan ook vol vertrouwen de concurrentie aan met de buurlanden”, aldus Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO.

“De drastische vermindering van vennootschapsvormen schept duidelijkheid en vereenvoudigt de keuze van de ondernemer om te ondernemen met een gepaste structuur. Zo zal bijvoorbeeld de bv toelaten om veel sterker dan de bvba gemoduleerd te worden naar de noden en wensen van de aandeelhouders, met heel wat flexibiliteit”, stelt Jan Sap, directeur-generaal van Fednot.

 “Elke Belgische ondernemer moet zich de vraag stellen of het format van zijn bedrijf nog steeds passend is. De impact van de nieuwe wet op vennootschappen en verenigingen is dan ook enorm. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden met betrekking tot zeggenschap en het toekennen van stemrecht of waarde aan aandelen, het regelen van erfeniskwesties in familiale ondernemingen, de inbreng van vermogen in geld en natura maar ook in de vorm van arbeid en know how. Dat zal leiden tot nieuwe formats maar ook tot onnoemelijk veel statutenwijzigingen. Bovendien moet, met het afschaffen van de kapitaalsvereiste voor de BV, de kredietwaardigheid op een andere manier bepaald worden. Graydon is er klaar voor, toch zijn nog niet alle ondernemers hierop voorbereid. Met deze brochure willen we daarin verandering brengen”, weet Eric van den Broele van Graydon.

Bron: VBO