Internationale fiscale transparantie is hoog op de politieke agenda geplaatst om internationale fraude te voorkomen. België werkt daaraan mee en heeft zich geëngageerd om de Common Reporting Standard (CRS-richtlijn) toe te passen. Vanaf dit jaar worden financiële gegevens automatisch uitgewisseld met een honderdtal partnerlanden.

 

De financiële instellingen moeten een bijzondere inspanning leveren. Van de in België gevestigde banken wordt er verwacht dat ze jaarlijks informatie doorgeven aan de FOD Financiën over de financiële rekeningen en activa van klanten die geen fiscaal inwoner van België zijn, maar die hier wel financiële rekeningen hebben.

 

Omgekeerd krijgt de Belgische fiscus rechtstreeks informatie over de bankrekeningen van Belgen in het buitenland.

Wat is de CRS?

 

De Common Reporting Standard (CRS) is een internationale norm over de automatische uitwisseling van financiële informatie tussen belastingautoriteiten. De standaard werd door de OESO en de EU ontwikkeld om fiscale transparantie te bevorderen en internationale belastingontduiking te vermijden. België heeft zich samen met bijna 100 andere landen geëngageerd om de richtlijn toe te passen. Landen zoals Luxemburg of Zwitserland doen ook mee, naast alle EU-lidstaten.

 

De nieuwe standaard is deels geïnspireerd op zijn Amerikaanse voorganger, de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), van toepassing op personen die een link hebben met de Verenigde Staten.

 

Welke verplichtingen houdt de CRS in?

 

Financiële instellingen in CRS-landen moeten al hun klanten, zowel particulieren als entiteiten, identificeren en nagaan in welk land ze hun fiscale woonplaats hebben.

 

Vervolgens zijn Belgische financiële instellingen verplicht om één keer per jaar automatisch informatie door te geven aan de FOD Financiën over de rekeningen van klanten die hun fiscale woonplaats in een ander CRS-land hebben (of in de VS in het kader van FATCA). Het is de Belgische fiscale administratie die die gegevens in een tweede stap aan het partnerland in kwestie doorgeeft.

 

Belangrijk is dat de automatische informatie-uitwisseling wederkerig is. België bezorgt andere CRS-landen de bancaire gegevens van buitenlandse inwoners. Omgekeerd zal de Belgische fiscus informatie ontvangen over Belgische belastingplichtigen die een rekening in het buitenland hebben.

 

Welke gegevens moet de bank verzamelen en uitwisselen?

 

De financiële instellingen worden verplicht om aan de betrokken fiscale administratie volgende gegevens mee te delen:

  • exacte identiteit van de klant (naam, adres, woonplaats, fiscaal identificatienummer, …)
  • inlichtingen over de bedoelde financiële activa
  • waarde van de financiële activa
  • financiële inkomsten (in het bijzonder: intresten, dividenden en realisatiewaarde)

 

Vanaf wanneer gaat dit in werking?

 

De eerste informatie-uitwisseling op internationaal niveau over het jaar 2016 zal plaatsvinden in september 2017.

 

De uitwisseling in het kader van FATCA ging al van start in 2016.

 

Meer info

 

De FOD Financiën heeft een Q&A-lijst opgesteld over de internationale uitwisseling van financiële gegevens.

Bron: Febelfin