Premier Charles Michel en vice-eerste minister en minister van Werk Kris Peeters hebben deze middag de sociale partners ontvangen om te overleggen over de knelpuntberoepen. Deze focus is volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) niet meer dan terecht. Volgens Eurostat neemt dit cijfer maand na maand toe. Zo bleven in België in het eerste kwartaal van 2018 gemiddeld meer dan 140.000 vacatures oningevuld. De vacaturegraad bedraagt op dit moment 3,47%, wat betekent dat er op 1000 openstaande vacatures bijna 35 oningevuld blijven. In de Europese Unie ligt dat een stuk lager, namelijk om en bij de 2,1%. België neemt met afstand de koppositie in op de lijst van Europese landen met de hoogste vacaturegraad.

Een globale aanpak tussen de federale en regionale overheden is inderdaad noodzakelijk: zo worden op federaal niveau maatregelen genomen om de loonlasten te verlagen, terwijl de gewesten verantwoordelijk zijn voor activering. Het VBO stelt dan ook voor dat er twee paden worden bewandeld, waarvan één betrekking heeft op onze competitiviteit, en een ander op onze arbeidsmarkt an sich.

Competitiviteit

In de eerste plaats is het essentieel dat de loonkosten niet opnieuw ontsporen. Zonder competitieve bedrijven geen jobs, en zonder jobs geen koopkracht. Zo blijft de historische loonkostenhandicap, die meer dan 10% bedraagt, te hoog. Het IPA dit najaar mag onder geen beding op dat vlak de verkeerde richting uitgaan.

Arbeidsmarkt

Met die oningevulde vacatures, waarvan meer dan een derde geen specifiek diploma of ervaring vereist, zou men een belangrijk aantal werkzoekenden aan de slag kunnen helpen. Vier actoren zijn belangrijk in dit proces: het arbeidsmarktbeleid, het onderwijs, wat werkgevers kunnen doen en wat werkzoekenden kunnen ondernemen. Via deze link kan u de voorstellen van het VBO raadplegen.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: ‘Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een afremming van de economische groei. Onbeheersbare loonstijgingen zouden bovendien de concurrentiekracht van onze ondernemingen in gevaar kunnen brengen. Het is daarom van cruciaal belang om de vele openstaande vacatures in te vullen: bedrijven krijgen zo kansen om te groeien, werkzoekenden vinden dan weer een job. Ik kijk uit naar het uiteindelijke resultaat van de arbeidsdeal en wil er met het VBO maximaal aan toe bijdragen om er een succes van te maken.’

Bron: VBO