De Belgische ondernemingen voelen zich steeds minder geremd in hun behoefte aan financiering.

Gevraagd naar hun perceptie over de kredietfacilitering door de Belgische banken, geven de ondernemers aan dat de mate waarin ze makkelijk toegang krijgen tot een krediet zich weer op het punt van voor de crisis bevindt.

Binnen deze context zien we dat ondernemingen meer krediet vragen en bekomen. Dit toonde zich ook in het feit dat er eind juni 2016 net geen 137 miljard EUR aan krediet aan ondernemingen in omloop was. Op jaarbasis betekent dit een toename van 3,8%. Dat blijkt uit de driemaandelijkse kredietbarometer van Febelfin over kredieten aan ondernemingen.

De positieve kredietcijfers worden mede in de hand gewerkt door de lage rentetarieven. Uit cijfers van de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat de gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in juni 2016 verder daalde tot 1,70%.

Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin: “De driemaandelijkse Kredietbarometer van Febelfin toont aan dat er in het tweede kwartaal van 2016 zeer weinig kredietaanvragen werden geweigerd. De Belgische ondernemingen geven ook aan zich steeds minder geremd te voelen in hun behoefte aan financiering. Binnen deze context zien we dat ondernemingen meer krediet vragen en bekomen. Dit resulteerde eind juni 2016 in een uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten van bijna 137 miljard EUR.

Lees verder op Febelfin.be