Sinds de 2e golf van het coronavirus is telewerken opnieuw verplicht voor alle functies die zich daartoe lenen. Hoe moet een werkgever die een werknemer zou willen ontslaan te werk gaan, nu veel werknemers van thuis werken? Mag hij hem ontslaan via videoconferentie? Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional, geeft tekst en uitleg.

Mag een werkgever een werknemer ontslaan via videoconferentie?

‘Er moet een onderscheid worden gemaakt in de manier waarop het ontslag plaatsvindt. Er zijn 2 scenario’s: ofwel gaat het om een ontslag waarbij een opzegging moet worden gepresteerd, ofwel om een ontslag met een ontslagvergoeding. Indien het ontslag gepaard gaat met het presteren van een opzegging, bepaalt de wet dat de opzegging verplicht aan de werknemer moet worden betekend via aangetekende brief of deurwaardersexploot. In de kennisgeving moeten ook het begin en de duur van de opzegging worden vermeld. In dit geval is het dus niet mogelijk om een opzegging via videoconferentie te betekenen’, legt Catherine Legardien uit.

Wat als de opzegging toch via videoconferentie wordt betekend?

‘Als de werkgever de opzegging via videoconferentie betekent, is de opzegging eenvoudigweg nietig. Het ontslag is echter wel geldig. Dit betekent dus dat de werknemer de opzegging niet moet presteren en dat hij de onmiddellijke betaling kan eisen van de ontslagvergoeding die overeenkomt met de duur van de opzeggingstermijn’, vervolgt Catherine Legardien.

Wat gebeurt er bij ontslag met een vergoeding?

‘Indien de werkgever ervoor kiest om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in ruil voor een compenserende opzeggingsvergoeding, dan verplicht de wet hem niet om de wettelijke formaliteiten te respecteren. Dit ontslag kan dus mondeling worden gegeven. Niets belet de werkgever dan ook om het ontslag via videoconferentie te geven. Toch wordt sterk aangeraden om de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk te bevestigen en de einddatum van de arbeidsrelatie te specifiëren om zo betwisting achteraf te vermijden,’ vervolgt Catherine Legardien.

Is het wel raadzaam om een werknemer via videoconferentie te ontslaan?

‘Ook al is de beëindiging via videoconferentie wettig, het is niet raadzaam om op die manier te werk te gaan, omdat dit psychologisch zware gevolgen kan hebben voor de ontslagen werknemer. Het wordt daarom sterk aanbevolen dat de werkgever en de werknemer elkaar fysiek ontmoeten. Deze fysieke ontmoeting moet uiteraard worden georganiseerd met inachtneming van de gezondheidsregels’, legt Catherine Legardien uit.

Wat als de werknemer de redenen voor zijn ontslag wenst te kennen?

‘Als de werknemer de redenen voor zijn ontslag wil weten, moet hij een schriftelijk verzoek indienen bij zijn werkgever. De werkgever is dan verplicht om hem deze redenen per aangetekende brief mee te delen. Het is dus niet voldoende dat hij de redenen in de videoconferentie toelicht’, besluit Catherine Legardien, Legal Expert bij Partena Professional.

Bron: Partena