Lorenz van Steenbrugge - Creditsafe

Een opiniestuk van Lorenz Van Steenbrugge, marketing manager bij Creditsafe Belgium

Business Intelligence – dat is het onderwerp dat je meer en meer zal horen vallen tijdens seminars, expo’s, network events, enzovoort. Een grote rol is hier weggelegd voor de Finance collega’s. Meer en meer bedrijven kiezen ervoor om hun bedrijfsbeslissingen te automatiseren en je kan gerust zeggen dat finance hier de leiding zal nemen of zelfs al neemt.

Organisaties die kiezen voor een automatisering van hun financiële beslissingen inzake klantenacceptatie, debiteurenbeheer en supply chain management zorgen niet alleen voor een gezondere cashflow, ze staan ook garant voor een betere rendabiliteit van hun onderneming. Het financieel gezond houden van het bedrijf, daar draait het toch tenslotte om. Automatisering bij finance houdt in dat de medewerkers en de leidinggevenden hun kredietbeslissingen kunnen stroomlijnen door bedrijfsinformatie rechtstreeks te integreren in hun software en applicaties. Dit stelt hen in staat om geautomatiseerde beslissingen te nemen die een reële impact hebben op de efficiëntie van de financiële teams (en het bedrijf). Dit proces zorgt ervoor dat men perfect kan inschatten wanneer en hoe een klant wordt geaccepteerd, wanneer een bestaande klant dient opgevolgd te worden, kan men de trends volgen van bepaalde portfolio’s via automatische berichtgevingen en weet men wanneer een incassoprocedure moet worden geactiveerd.

Werken als één geheel dient de onderliggende gedachte te worden binnen een bedrijf. Automatisatie zal de organisatie helpen om verschillende bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en de menselijke fouten te minimaliseren. Het zal de productiviteit verhogen omdat automatische beslissingen worden aangereikt, waardoor er sneller en meerdere besluiten genomen kunnen worden. Vervolgens zal het de kosten naar beneden drukken omdat men de energie en de focus van medewerkers kan richten op de corebusiness van hun verantwoordelijkheden. Parallel, als we de kosten kunnen drukken, zal de winstmarge toenemen. Automatische beslissingen stellen een medewerker in staat om meer en betere ‘deals’ af te sluiten. Als vierde ankerpunt zal de automatisatie van beslissingen het beleid veel consistenter maken. Er zullen veel minder fouten gemaakt worden, omdat het proces duidelijk gestructureerd is en dient gevolgd te worden.

Waarom finance hier het voortouw moet nemen, is vrij duidelijk. Als de DSO van de finance departement daadwerkelijk vermindert en de cashflow verbetert, dienen de andere departementen hier ook betrokken te zijn. Neem bijvoorbeeld de Marketing en Sales afdelingen. Als zij actuele informatie verkrijgen over potentiële klanten, kunnen zij hun verkoopkansen maximaliseren. Door data te integreren in de processen verkrijgt men wat men noemt “business intelligence”. Op basis van geactualiseerde data en de beslissingen die hieruit vloeien, kan er intelligent gehandeld worden. Het fantastische bijproduct is dat er meer cohesie ontstaat tussen de verschillende departementen onderling (=werken als één geheel). Het is een principe dat enorm leeft. Een verkoper die op voorhand de nodige informatie heeft, zal zijn of haar slaagkansen aanzienlijk vergroten. Maar als de verkoper in kwestie dan ook nog eens de nodige intelligentie meekrijgt, zoals bepaalde prestatie indicatoren van zijn prospect of een groepsstructuur die wordt weergegeven, dan is de kans ook reëler dat de contractwaarde van zijn product of service nog eens kan stijgen (2 vliegen in 1 klap).

Als ik mag afsluiten vanuit een commercieel standpunt – wanneer bepaalde personen vragen of Creditsafe hierin hen kan ondersteunen, dan zeg ik volmondig ‘ja’! Want wij veranderen de manier waarop bedrijven zaken doen. En met het oog op de nabije toekomst kan ik u zeker alvast meegeven dat we een aantal knappe zaken in het verschiet hebben. Onze integratiemogelijkheden worden geoptimaliseerd en we gaan zelf een “decision making model”, die u in staat stelt om beslissingen te nemen op basis van data waar een bedrijf belang aan hecht, op de markt brengen om de mensen hun professioneel leven (nog) eenvoudiger te maken!

Knowledge is power, information is liberating. Improvement is the principle for every company!

Brussel, 27/09/2018

Lorenz Van Steenbrugge
Creditsafe Belgium NV
www.creditsafe.be
info@creditsafe.be
T 02/481.88.60
Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel