Vandaag trapte de FOD Economie haar preventiecampagne rond factuurfraude af. De reden? Jaarlijks worden honderden bedrijven en consumenten het slachtoffer van oplichters die het rekeningnummer op facturen aanpassen naar hun eigen nummer. Zo betaalt de klant, zonder het te beseffen, niet zijn leverancier maar wel de oplichters. De campagne biedt belangrijke tips en tricks om deze fraudeurs te slim af te zijn.

Wat is factuurfraude?

Factuurfraude is fraude waarbij oplichters een factuur onderscheppen en het rekeningnummer wijzigen. Als de ontvanger deze aangepaste factuur betaalt, betaalt hij dus de oplichters. De facturen worden onderschept in het postcircuit, maar ook in postkamers van bedrijven zelf of bij particulieren. Meer en meer is er ook sprake van digitale factuurfraude: hierbij dringen oplichters vanop afstand binnen in het informaticasysteem van een leverancier en passen het rekeningnummer aan op facturatiemails.

Oplichters proberen alle soorten facturen te onderscheppen, maar het gaat vooral om eenmalige betalingen van een groot bedrag. Jaarlijks krijgen verschillende instanties en organisaties honderden meldingen over factuurfraude. Uit de meldingen die de FOD Economie dit jaar ontving, blijkt dat het over facturen van gemiddeld 12.000 EUR ging, maar er zijn gevallen bekend van minder dan 1.000 EUR tot facturen van enkele honderdduizenden EUR.

FOD Economie onderneemt actie!

Met de campagne “Hoe factuurfraude vermijden?” bundelen de overheid, ondernemers- en consumenteverenigingen en bpost de krachten in de strijd tegen factuurfraude. De campagne biedt zowel aan consumenten als aan ondernemers nuttige tips en tricks om niet in de val te lopen.

a4_nl_1