Het VBO is tevreden met de stemming over de wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting. Onze organisatie pleit al lang voor een hervorming waardoor ons land een sterke concurrentiepositie kan behouden om nieuwe investeerders aan te trekken en nieuwe jobs te creëren.

Volgens het VBO omvat deze hervorming enkele essentiële principes: een daling van het nominaal tarief van 34% tot minstens 25% met een extra inspanning voor kmo’s (1), de invoering van de fiscale consolidatie (2), het behoud van het principe van de notionele interestaftrek (3) en de versterking van het fiscale kader voor R&D en investeringen (4).

Pieter Timmermans: “Als je een buitenlandse investeerder bent, kijk je altijd eerst naar het wettelijke tarief. Vandaag is dat 34%; morgen zal het 25% zijn en zelfs 20% voor kmo’s. Met deze hervorming worden we een goede Europese middenmoter, ze zal ongetwijfeld positieve gevolgen hebben voor onze economie. Bovendien zorgt de goedkeuring vóór het einde van het jaar voor rechtszekerheid vanaf 1/1/2018 zonder ingewikkelde retroactieve operaties.”

Via deze link kunnen jullie een brochure terugvinden die de hervorming van de vennootschapsbelasting helemaal uit de doeken doet.

Bron: VBO