Gedurende de maand januari 2020 gingen in België in totaal 930 bedrijven failliet.

Deze faillissementen leidden tot het verlies van 1.718 arbeidsplaatsen: 891 voltijdse banen, 465 deeltijdse banen en 362 banen van loontrekkende werkgevers.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.171, een stijging van 1,9% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 1,9%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 3,2%; in de handel was er een stijging met 3,2% en in de horeca waren er 6,1% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 5,3%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 6,0% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 9,0% en Brussel kent een daling van 9,9%.

Bron: Statbel