Creditsafe Emma Germano

Beter voorkomen, dan genezen! Grote en middelgrote vennootschappen doen doorgaans aan proactief kredietbeheer door de solvabiliteit van klanten na te gaan. Handelsinformatieleverancier Creditsafe helpt hen om dat proces te versterken, te optimaliseren en om het rendement van de creditmanager te verhogen. Maar het bedrijf is ook begaan met het kredietbeleid bij kleine en middelgrote ondernemingen. “Kleine vennootschappen en eenmanszaken geven vaak prioriteit aan verkoop en zetten te weinig in op proactief creditmanagement”, zegt de Belgische country manager Emma Germano. “We bieden hen een budget- en gebruiksvriendelijke online applicatie aan voor een efficiënt kredietbeleid. Het is voor ons daarom vanzelfsprekend om onze dienstverlening ook via Credit Expo bekend te maken.”

Forse groei

Creditsafe is in 1998 in Noorwegen opgericht, maar de hoofdzetel bevindt zich sinds 2000 in Cardiff, in Wales. Het Verenigd Koninkrijk was ook de eerste buitenlandse markt waar Creditsafe voet aan wal zette. Sindsdien volgden onder meer Frankrijk (2006), België (2011) en Japan (najaar 2016). Vandaag is Creditsafe met 1.500 medewerkers rechtstreeks bedrijvig in 15 landen. Het bedrijf biedt in België intussen internationale handelsinformatie over 72 landen aan. Meer dan 240 miljoen bedrijfsrapporten zijn online en 24/7 dadelijk beschikbaar. Tussen 2012 en 2015 stoomde de omzet van Creditsafe door van 63 miljoen euro naar 133 miljoen euro. In België werkt Credisafe ondertussen voor een kleine 3.000 klanten waarvan drie vierden kleine en middelgrote ondernemingen zijn. De omzet kwam vorig jaar uit op 4,3 miljoen euro, een stijging met 20% ten opzichte van het jaar voordien. Dat die groei boven het marktgemiddelde ligt en dat Creditsafe in ons land inmiddels goed is voor een marktaandeel van 15% is volgens Emma Germano grotendeels te danken aan de innovatieve insteek die het bedrijf sinds de start van de activiteiten op de Belgische markt hanteert.

Waarom neemt Creditsafe deel aan de beurs Credit Expo?

Emma Germano : “Het is de 3de opeenvolgende editie waar we aan deelnemen. Als meest gebruikte leverancier van handelsinformatie – iedere 10 seconden worden er 100 online financiële bedrijfsrapporten gedownload en geconsulteerd – is onze aanwezigheid gewoon een must. Credit Expo verenigt alle spelers op de markt. Het is dé jaarlijkse bijeenkomst voor alle profesionals actief in het credit management verhaal en de ideale gelegenheid om deze bezoekers, partners en klanten te ontmoeten, te leren kennen. Een dergelijk event biedt dan ook de kans om rechtstreeks van de vele betrokkenen te horen wat allemaal speelt in de markt, welke evoluties en trends te zien zijn, en naar welke actuele topics de meeste aandacht uitgaat.”

Kunt u iets meer zeggen over jullie specifieke insteek?

“Sinds de lancering van Creditsafe België in 2011, kunnen we nu met absolute zekerheid zeggen dat de markt nu Creditsafe kent. We onderscheiden ons van de concurrentie door onze klanten vrije toegang tot data te bieden op maat van de KMO. Vele organisaties en professionals beseffen dat onze aanpak ervoor heeft gezorgd dat we de markt van handelsinformatie hebben kunnen democratiseren. Het was dan ook al sinds jaar en dag ons devies : “changing the way business information is used”. Waar destijds handelsinformatie enkel was weggelegd voor de ‘grote jongens’ zoals blue-chips en mulitnationals, hebben we de markt toegankelijk gemaakt voor de KMO’s en éénmanszaken. Ook zij hebben het absolute recht om zich te informeren en zich te beschermen, elk “naar godsvrucht en vermogen”, zoals dat heet, of met andere woorden, in functie van hun eigen budget. Laten we niet vergeten dat de kleine en middelgrote ondernemingen de motor zijn van de Belgische economie. Met onze nieuwe baseline, die we begin dit jaar hebben gelanceerd – visie, gelanceerd dit jaar, “becoming the global business intelligence experts” streven we naar wereldwijde erkenning. Met de nodige passie en de juiste drijfveer willen we superieure informatie leveren, om zo aan de noden van onze klanten te kunnen blijven voldoen. Elke klant, groot of klein, willen we voorzien van de vertrouwde inzichten met behulp van onze sterke data en intuïtieve platforms.”

Wat zijn vanuit jullie ervaring de belangrijkste indicatoren die alarmsignaal moeten doen afgaan over toekomstig betaalgedrag?

“De klassieke financiële ratio’s blijven een van de belangrijkste indicatoren om na te gaan of een bedrijf al dan niet beschikt over voldoende middelen om hun openstaande schulden te betalen. Andere indicatoren zijn openstaande schulden bij de overheid of leveranciers. Veranderingen in het betalingspatroon zijn eveneens vaak voortekenen die niet vergeten mogen worden. Wel is het zo dat een bedrijf ook misbruik kan maken van zijn marktpositie en zo een vertekend beeld geeft van de realiteit. Daarnaast is de eventuele negatieve historiek van de bestuurders een mogelijke bron van informatie, evenals nationale of internationale groepsstructuur van een bedrijf. Onze rapporten houden met al die indicatoren rekening.”

Wat zijn volgens jullie de belangrijke trends rond credit management?

“Bedrijven moeten inspanningen blijven leveren om een zo sterk mogelijke brug te bouwen tussen sales en finance. Je hoort het nog steeds: een verkoper brengt een nieuwe klant aan. De financiële dienst doet verdere controle inzake betalingsgedrag, kredietwaardigheid en zo verder. Blijkt dat die nieuwe klant een financieel risico vormt. Wordt de klant geaccepteerd? Hoe wordt deze opgevolgd? Zijn andere betalingsvoorwaarden nodig? Deze en andere vragen moeten deel uitmaken van de mindset van een organisatie. Wij geloven dat het gebruik van handelsinformatie reeds vanaf de eerste stap moet gebeuren, namelijk bij de ‘prospectie-fase’. Zo schakelt men over van een re-actief gebruik naar een proactief gebruik. Op die manier zijn sales en finance geen van elkaar afgesloten silo’s. Daarom hebben wij dit jaar ook Sales Joe gelanceerd, een online tool die de KMO de mogelijkheid biedt om, op basis van een vast budget, oordeelkundig aan prospectie te doen. Waarbij, van in de prospectiefase, de handels- en kredietwaardigheid van de prospect worden afgetoetst. Een en ander biedt de gebruikers inzicht met wie al dan niet in zee te gaan, hoe business met de nieuwe klant te doen, of het aandringen op een voorschot of contante betaling aangewezen is of nog, hoe de algemene verkoopsvoorwaarden op de nieuwe handelspartij best worden afgestemd. Het kadert allemaal in het gegeven dat digitaal het nieuwe normaal is. Wij krijgen steeds meer en meer de vraag naar geïntegreerde oplossingen waar Creditsafe oplossingen onmiddelijk beschikbaar zijn in die bedrijfsprocessen. Deze integraties hebben het grote voordeel om een all-in-one oplossing te bieden met een minimale foutmarge en betere processen.”

Is de huidige verbetering van de algemene macro-economische situatie volgens jullie ook al merkbaar in het betaalgedrag?

“Creditsafe besteedt vanzelfsprekend enorm veel aandacht aan verzamelen van betalingservaringen en de analyse ervan, zowel op nationaal als op internationaal vlak. Wij zien in dit verband inderdaad een positieve evolutie ten opzichte van de voorbije jaren, en dit niet enkel in België. Het is alleszins één van onze doelstellingen om het betalingsgedrag nog beter in kaart te brengen en nog transparanter te maken.”

In welke mate is de General Data Protection Regulation (GDPR) belangrijk voor een handelsinformatiekantoor als Creditsafe?

“Heel belangrijk. De vernieuwde regels over hoe overheden, instanties, bedrijven en organisaties moeten omgaan met het gebruiken en verwerken van persoonsgegevens en de bijhorende privacy, die vanaf 2018 van kracht worden, hebben een grote impact. Omdat we steeds meer en meer in een veranderlijke samenleving leven, waar steeds meer geautomatiseerde processen, ‘big data’, en Global Social Media een grotere invloed uitoefenen op ons als individu en onderneming, waren aanpassingen van de privacyregels noodzakelijk, want met de ontwikkeling van de technologie hebben we ook het toenemende gevaar kunnen vaststellen van onder meer cyberaanvallen en diefstal van persoonlijke gegeven. Daarom heeft Creditsafe trouwens een white paper gerealiseerd over wat GDPR in grote lijnen inhoudt en hoe bedrijven zich er op de best mogelijke manier op kunnen voorbereiden. Ook dat kadert in onze aanpak om onze klanten zo goed mogelijk bij te staan.”

Meer weten? Creditsafe is partner van Credit Expo België op donderdag 19 oktober in Flanders Expo te Gent. Klik op de button hieronder om direct aan te melden.